Kap 8 Inflasjon og pengepolitikk | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 1187
 • Word2007

Kap 8 Inflasjon og pengepolitikk | Sammendrag

Forteller om hva inflasjon, deflasjon og pengepolitikk er, og hva som er rundt pengepolitikk.

Utdrag

Mål i Norge: Lav og stabil prisstigning
Hvorfor viktig for Norge? -> Konkurranseutsatt -> Ved Prisstigning, pengene mer verdt.

Inflasjon i Norge: 2,5% Prisene skal ikke stige med mer enn 2,5%
Hvordan måler vi prisstigningen i Norge? -> KONSUMPRISINDEKSEN – KPI
Konsumprisindeksen (KPI) – Faktisk prisutvikling – laget av SSB
- Utarbeides hver mnd på varer og tjenester for en gj.sn Husholdning

For å finne varer og tjenester som skal være med => FORBRUKERUNDERSØKELSE
 Finne hvilke gjenstander som skal være med i statestikken.
 2200 husholdninger
Konsumprisindeks: Verdien av Matkurven*100
Verdien av kurven i år 0

Pris 2006: 156000
Pris 2005: 150000(basisår)


KPI brukes aktivt ved lønnsforhandlinger.
Nominell lønn: den lønna vi får utbetalt.

Reallønn: lønna når vi har tatt hensyn til prisstigningen, virkelig verdi av pengene. Kjøpekratfta vår
Reallønn: Nominell lønn*100
Konsumprisindeks... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap 8 Inflasjon og pengepolitikk | Sammendrag

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hadde alt jeg trengte å lære.
 • 24.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  jippe leverte denne inn og fikk 6
 • 17.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra dokument.....
 • 07.12.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  veldig nyttig......:)