Kap 8 - Lokalisering. Repitisjonss. s. 157 og s.156

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 796
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Kap 8 - Lokalisering. Repitisjonss. s. 157 og s.156

Oppgaven inneholder svar på repitisjonsspørsmål fra kapittel 8 om lokalisering fra boka Terranova.

Inneholder:
Kontrollspørsmål s. 157
Hva tror du? s. 151
Kontrollspørsmål s. 156
Hva tror du? s.156

Lærers kommentar

Meget bra besvarelse!

Utdrag

1. Når vi sier vi får informasjon på forskjellige geografiske nivå mener vi at vi kan få informasjon ut fra et atlas som viser produksjonsområder og kart som vier hvor for eksempel den nye skolen skal bygges.

2. Bedriftsøkonomiske hensyn er industrilokaliseringer som skjer på eierens primisser. Påvarekostnader osv. Bedriftsøkonomiske hensyn har størst betydning for lokaliseringen. Samfunnsøkonomiske hensyn er offentlige myndigheters ønsker og behov når det gjelder økonomisk utvikling på det aktuelle stedet bedriften skal ligge... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap 8 - Lokalisering. Repitisjonss. s. 157 og s.156

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.