Kap. 3 Menneskerettigheter | Juss 2 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Godkjent
 • 8
 • 1938
 • PDF

Kap. 3 Menneskerettigheter | Juss 2 | Sammendrag

Dette er et langt sammendrag av Kap 3 i Juss 2 av Svein Børre Lyngdal og Anne Bang Lyngdal om Menneskerettigheter i Rettslære 2.
I oppgaven er også repetisjonsspørsmålene inkludert.

Inneholder bla. Avtaler mellom stater, Internasjonale menneskerettigheter, Nasjonal rett nasjonale og internasjonale tilsynsorganer ++.

Studienetts kommentar

Det var kapitel 5 i eldre utgave av boken.

Innhold

Avtaler mellom stater
Internasjonale menneskerettigheter.
Nasjonal rett
Nasjonale og internasjonale tilsynsorgane
Nasjonale tilsynsorganer
Internasjonale Tilsynsorganer
Grunnleggende individuelle rettigheter
Personopplysningsloven
Urfolks menneskerettigheter

Utdrag

Dette kapittelet handler om de grunnleggende rettighetene vi som mennesker har som individer, uavhegnig av hvilket land vi kommer fra og bor i. Vi er født frie og har rett til å mene, tro og tenke hva vi vil. Vi har alle like rettigheter uavhengig av hvilken familie man kommer fra, hvilken rase og hvilket kjønn man er. Vi har 2 typer rett: nasjonalrett og internasjonal rett. Under nasjonal rett så finner vi norsk lov som går på bland annet regler om familie rett og arverett. I internasjonale lover finner vi blant annet regler som omhandler og regulerer forholdet mellom land, organisasjoner som er internasjonale og de grunnleggende rettighetene for individer.

Avtaler mellom stater
Reglene som regulerer forholdet mellom de ulike landene/ statene kalles folkerettsregler. FN og EU er gode eksempler på internasjonale organisasjoner. De internasjonale menneskerettighetene er den delen av folkeretten som gir mennesker ulike individuelle rettigheter. Enkeltindivider regnes derfor også som folkerettssubjekter i forbindelse med menneskerettigheter. Folkerettslige avtaler mellom land kalles traktater. De traktatene som er mer omfatende kaller vi konvensjoner. Traktatorforhandlingene foregår i 2 trinn: (1) forhandlinger og (2) ratifikasjon. I punkt 1 forhandler statene om innholdet. Når de er enige, underskriver... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 3 Menneskerettigheter | Juss 2 | Sammendrag

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 20.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Huff a meg. Ingen henvisninger til aktuelle lover. Var skuffende. Du har oppsumert bra, men ingen lov henvisninger er ikke bra.
 • 03.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  s,dløgksækøglsøæglæøsdgdsgf
 • 27.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  ggggggggggggggggggggggay
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin oppgave dette