Kap 2 og 3 i samfunnsøkonomi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1950
 • Word2007

Sammendrag: Kap 2 og 3 i samfunnsøkonomi 1

Dette innholder et puggeark om begreper spesielt fra kap 2 (Behov og etterspørsel) og 3 (Produksjon og Tilbud) i boken til Gyldendal.

Utdrag

Økonomisk aktivitet:
Det er menneskenes behov for varer og tjenester som danner grunnlaget for all økonomisk aktivitet.
Behov: et behov er et følt savn. Det er behovene som styrer handlingene våre, enten det er snakk om kjøp av en vare eller det å legge seg til å sove om kvelden.
Frie goder: De frie godene har vi gratis tilgang på i nesten ubegrenset omfang. Vi bader og plukker blomster uten at det koster oss noe. Grunnen til dette er at det ikke er noe knapphet på dem. F. eks i land hvor det er lite rent vann må mann betale for det, men det må vi ikke i Norge.
Økonomiske goder: Goder som vi må betale for, fordi det er knapphet på dem, og fordi de som regel må produseres av andre mennesker.
Økonomiske goder kan deles inn i kollektive og private goder;
Kollektive goder: kan ikke stykkes opp og selges enkeltvis. Alle kan forsyne seg fritt av dem fordi det ikke er mulig å hindre noen i å gjøre det. Hvis en person nytter et kollektiv gode, blir det ikke mindre til overs for oss andre.
F. eks gatelys er en kollektivgode. Hvis vi oppholder oss under et gatelys, blir det ikke mindre lys igjen til de andre. De kollektive godene betaler vi for gjennom skatten vi betaler.
Private goder: Godene som vi vanligvis betaler for oss selv. Vi må prioritere hvilke private goder vi vil skaffe oss fordi inntektene setter grenser for hvor mye vi kan kjøpe. Helsetjenester er et eksempel på dette. Vist noen skal opereres fortrenger den noen andres mulighet til å nytte kirurgens tjenester på samme tid... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap 2 og 3 i samfunnsøkonomi 1

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 13.01.2014
  Til god hjelp før prøver i disse kapitlene og ikke minst til repetisjon til eksamen!
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hadde stort prøve i samfunnsøkonomi hjalp meg litt.