Kap 1, 2 og 3 | Markedsføring og ledelse 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 746
 • Word2007

Sammendrag: Kap 1, 2 og 3 | Markedsføring og ledelse 2

Notater til prøve i kapittel 1, 2 og 3 i Markedsføring og ledelse. Notatene kommer blant annet inn på plan, visjon, forretningsidéer, strategier og konkurrentanalyse.

Markedsføring og ledelse 2 Cappelen boka av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Innhold

Kapittel 1:
En plan
Planlegging

Kapittel 2
Visjon
Forretningsidé
Overordnede mål
Overordnede strategier

Kapittel 3 Konkurrentanalyse:
Konkurransen i bransjen
Substitutter (Trussel)
Nyetableringer (Trussel)
Kunder (Makt)
Leverandører (Makt)
Konkurrentanalyse

Utdrag

• En plan er en oversikt over fremtidige handlinger.
• Planlegging er arbeidet med å lage planer

• Planer som er mye brukt av organisasjoner:
o Forretningsplaner: forretningsideen, produktene, organiseringen
♣ lages en gang, benyttes når vi skal presentere ideen for långivere
o Strategiske planer: 2-5 år, forretningsidé, overordnede mål og strategier
o Budsjetter: fremtidsregnskap
♣ Oversikt over forventede kostnader
o Ressurs planer: ansettelser, investeringer, organisering
o Markedsplaner: beskrivelse av organisasjonens markedsføring (1 år)
1. Forretningsidé, overordnede mål og strategier
2. Situasjonsanalyse
3. Markedsmål
4. Markedsstrategier
5. Kampanjeplan (budsjett og kontrollrutiner)
o Fordelene ved markedsplanlegging:
♣ Systematisk
♣ Svar på om vi har lykkes eller ikke
♣ Forteller hvilke tiltak som skal settes i verk til enhver tid... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap 1, 2 og 3 | Markedsføring og ledelse 2

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 26.10.2015
  Skrevet av Student på 1. år
  kjempe bra !!! lære rik , kort og forståelig,lett å lese og sist , kan brukes i mange fag, håper at det kan hjelpe meg i min studie.:-)
 • 01.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  lærerikt stoff, hjalp meg å lese til prøven jeg hadde har om dagen!!
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 10.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg veldig mye