Kan vi stole på sansene?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. phil.
 • Godkjent
 • 4
 • 1964
 • PDF

Kan vi stole på sansene?

Oppgave i Ex. phil. om tre filosofer (descartes, Hume og Kant) og deres arbeid og tanker i forhold til hvorvidt vi kan stole på sansene våre, eller ikke.

Lærers kommentar

Dette er en god oppgave. Du skriver bra om Descartes, men pass på, hans gudsbevis dreier seg i første rekke om forestillingen om Gud, som man må ha på plass før man kan slutte at mennesket er en "virkning" av Gud. Du har rett i det du skriver, men hopper over et sentralt trinn. Ellers er denne delen god og oversiktlig. Delen om Hume er god, men litt kort. Her gjør du svært godt rede for hans empirisme, men kunne nok ha kommet mer inn på hans kritikk av rasjonalistiske begreper som substans, årsak og jeg, ettersom den forteller oss mye om hva empirisme egentlig innebærer. Delen om Kant er konsis, og her har du med det meste.
M.D.

Innhold

Kan vi stole på sansene
René Descartes
David Hume
Immanuel Kant
Konklusjon

Utdrag

EXPH0001/NTNU

23. Nov. 2011
I denne oppgaven skal vi drøfte spørsmålet “kan vi stole på sansene?” Vi skal se på
arbeidet til tre filosofer. En tror vi ikke kan stole på sansene og forsøker å finne en annen
vei til sikker kunnskap igjennom tanken. Den andre tror vi bare kan bruke empiri for å
finne sikker kunnskap; og den tredje forsøker å bygge en bro mellom disse to synspunktene.
Filosofene er René Descartes, David Hume og Immanuel Kant... Kjøp tilgang for å lese mer

Kan vi stole på sansene?

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2013
  Skrevet av Student på 1. år
  Saknar ei kjeldeliste, kunne vært til hjelp når eg søker etter meir stoff.
 • 03.11.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke så bra syns jeg egnt
 • 06.11.2013
  Skrevet av Student på 2. år
  Skikkelig god hjelp:)
 • 03.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg godt på vei