Sammendrag | kap.3 Oppvekstmiljø

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 2215
 • Word2007

Sammendrag | kap.3 Oppvekstmiljø

Notater til prøve i sosialkunnskap til kapittel 3: "Oppvekstmiljø" i læreboken "livsløp og velferd".

Notatene er oversiktlig skrevet i avsnitt om blant annet barns sosiale miljø utenfor familien, lekens betydning, fysisk miljø og oppvekstpolitikk.

Innhold

Barns sosiale miljø utenfor familien
Barnehagen
Skolen
Fritidsorganisasjoner og venner
Arbeid, lek og fritid
Arbeid og plikter
Lekens betydning
Lek og sosial utvikling
Barn og medier
«det skyldes fjernsynet»
Fysisk miljø
Et godt likemiljø
Ulykker
Forebygging av trafikkulykker
Barns helse
Oppverkstpolitikk
Familie og nærmiljø
Utbygging av barnehager og skoler
Helsepolitikk og barnevern
Barn uten makt

Utdrag

BARNEHAGEN
Både barnehager og skoler har fått større betydning når det gjelder tilsyn og sosialisering av barn og unge. Barmehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og den skal gi mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Barnehagen skal ha et spesielt ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner. Barn med funksjonshemming skal for eksempel prioriteres ved opptak. Barnehagen oppfattes ikke bare som en tilsynsordning, men også som et pedagogisk tilbud. Mange barn går i barnehage selv om en av foreldrene er hjemme. Undersøkelser tyder på at barnehagebarna mestrer de første skoleårene bedre enn barn som ikke har gått i barnehage. Barnehagen virker dessuten positivt for utviklingen av de sosiale ferdighetene. I familier der hjemmeomsorgen er dårlig, er det ingen tvil om at barna har mye å tjene på å gå i barnehage.
Det er påvist en risiko for at oppold i barnehage for barn som er under ett år, kan forstyrre den følelsesmessige bindingen til foreldrene.

SKOLEN
Ved siden av familien er skolen den viktigste formelle sosialisatoren i moderne samfunn. Gjennom fagene skal skolen overføre kunnskaper og ferdigheter til den nye generasjonen. Men skolen skal også formidle sentrale verdier og normer. Barna lærer hvordan de skal omgås andre og vise hensyn. De lærer å høre etter, motta fellesbeskjeder, rekke opp hånda, sitte stille og komme tidsnok. Mye av dette dreoer seg om å lære å tilpasse seg. Det er nødvendig hvis en skal fungere sammen med andre mennesker. Samtidig må elevene trenes opp til å tenke selv... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | kap.3 Oppvekstmiljø

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 16.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Svært bra gjennomført! På denne stilen får du svar på det meste innenfor oppvekstmiljø. Denne hjalp meg veldig.
 • 05.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg synes denne var kjempe bra. Man får et godt innblikk om oppvekstmiljøet og virkemidler innenfor her.
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  skulle skrive en drøfting oppgave om dette her. fikk med en del begrep osv
 • 23.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt jobba! Mye god info