KAP 2: Behov

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2831
 • Word2007

Sammendrag: KAP 2: Behov

Notater til prøve i faget sosialkunnskap. Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 2: Behov for sosialisering og gjennomgår ulike behov for sosialisering i oppveksten, foreldrerollen og utfordringer i forhold til minoritetskulturer.

Sammendraget hører til læreboken "Livsløp og velferd" i Sosialkunnskap på Vg3.

Elevens kommentar

Det kan forekomme noen små skrivefeiler, men ikke noe som ikke er forståelig.

Innhold

Utvikling og behov
Behov for trygghet
Behov for kjærlighet og fellesskap
Annerkjennelse og positiv selvoppfatning

Sosialisering og oppdragelse
Primærsosialisering og sekundærsosialisering
Formelle og uformelle sosialisatorer
Midler I oppdragelsen
Sanksjoner og personutvikling

Endringer I foreldrerollen
«familien var mer sammen før…»
«mor syr og far leser avisen, ole kjører bil og kari leker med dukken»
Familien I kunnskapssamfunnet
Tid til barn?

Sosialisering I minoritetskulturer
Samenes oppdragelse til arbeid
Norge som flerkulturelt samfunn
Rollekonflikter
Sosialisering og minoritetspolitikk

Utdrag

UTVIKLING OG BEHOV
Barndommen (0-2 år) er svært viktig for personlighetsutviklingen hos et menneske. Alt fra fødselen har barnet sentrale fysiologiske behov: mat, drikke, luft, søvn og passe temperatur. Men samtidig har det grunnleggende og psykologiske behov: behov for trygghet, kjærlighet og fellesskap og for annerkjennelse og positiv selvoppfatning.

BEHOV FOR TRYGGHET
Behovet for trygghet er svært viktig de første årene. Hvis spedbarnet får god omsorg, vil de oppleve trygghet. Det vil etter hvert lære å tåle frustrasjoner og motgang. Stabile omgivelser, der de samme personene tilfredsstiller barnets behov for stell, kroppskontakt og kjærlighet er viktig for å utvikle trygghet. God omsorg forutsetter at de som gir omsorgen, oppfatter barnets signaler og reagerer på dem. (MER?)

BEHOV FOR KJÆRLIGHET OG FELLESSKAP
I det andre leveåret blir barnet merkbart sterkere og er i stand til å utføre nye bevegelser. Det får trang til å krabbe, reise seg, gå, løpe, klatre og bruke krefter. Samtidig tar de første skrittene i frigjøringen fra foreldrene (selvstendig).
i treårsalderen, mens språkutviklingen skyter fart, bli barnet mer nysgjerrig og tar initiativ til å utforske ting. Aktivitetsnivået blir større, og aksjonsradiusen utvides. Parallelt med denne utviklingen begynner barnet å merke kravene fra omgivelsene. Kravene gir seg gjerne til kjenne gjennom sosiale normer – forventninger som gjentar seg regelmessig i bestemte situasjoner i barnets hverdag. Foreldre retter mer og mer oppmerksomhet på oppdragelsen, med forbud og påbud som skal gjøre barnet sivilisert og kultivert menneske. Samtidig er foreldrene fortsatt den viktigste kilden til trygghet, og de er også de nærmeste til å tilfredsstille barnets behov for kjærlighet og fellesskap med andre mennesker... Kjøp tilgang for å lese mer

KAP 2: Behov

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 18.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra stoff her, du har fått med deg det viktigste :)
 • 02.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp mye i tentamen førebuing prosessen!
 • 25.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det var en super tekst !
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!