Juks i idrett (Pliktetikk og konsekvensetikk)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 5
 • 1911
 • PDF

Juks i idrett (Pliktetikk og konsekvensetikk)

Oppgave i religion og etikk som diskuterer juks i idrett ut ifra pliktetikk og konsekvensetikk. Dette settes i sammenheng med doping i toppidrett.

Problemstillingen for oppgaven er: "Kan vi bruke et hvert middel for å heve idrettsprestasjonene?"

Bok: I samme verden

Utdrag

Etisk dilemma: en situasjon der ulike verdier er i konflikt med hverandre, og der det er vanskelig å se hva som skal vei tyngst.

Doping er et viktig tema i idretten, og det kan også være et etisk dilemma. Så lenge idrett har handlet om å heve prestasjoner og å vinne konkurranser, har menneskene lett etter måter som kan forbedre prestasjonene. I antikken brukte de høyproteindietter for å heve ytelsesevnen. Det var ikke uvanlig at greske brytere spist store mengder lammekjøtt hver dag. Dette ble ikke sett på som juks. Med industrialismen fikk idretten på ny en plass i samfunnet. Jaget etter rekorder og prestasjoner førte med seg prestasjonsfremmende stoff.

I denne oppgaven vil jeg i hovedsak ta for meg konsekvensetikken, der jeg legger vekt på handlings- og regelutilitarisme, og pliktetikken der jeg legger vekt på etikken til Kant. Det er etikken der konsekvensene blir avgjørende for om handlinga er moralsk rett. Ut i fra dette har jeg funnet en problemstilling som kan forklare de to ulike etiske tilnærmingsmåtene... Kjøp tilgang for å lese mer

Juks i idrett (Pliktetikk og konsekvensetikk)

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 02.04.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  dette fikk meg i gang. takk skal du ha
 • 19.04.2016
  Perfekt. Veldig solid oppgave.