Jordskjelv og vulkaner | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 7
  • 1295
  • PDF

Jordskjelv og vulkaner | Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar om jordskjelv og vulkaner i faget Geografi. Dette oppgavesettet kan brukes som oppsummering av dette emnet i geografi, eller som supplement når du skal øve til prøve. I oppgaven kan du bl.a. lese hvordan et jordskjelv oppstår, hva en seismograf er, samt hva en tsunami er.

Innhold

1. Hva menes med jordskjelv?
2. Hvordan kan jordskjelv oppstå?
3. Hva er forskjellen på fokus og episentrum i et jordskjelv? Kan du finne/lage en figur som viser denne forskjellen?
4. Hva er en seismograf?
5. Forklar hvordan Richters skala er bygd opp?
6. Hvor mye mer energi blir utløst i et jordskjelv med styrke 8 på Richters skala enn i et skjelv som måler 5 på den samme skalaen? Hvor mye større er utslagene på en seismograf?
7. Hva er en tsunami?
8. Her kan du velge å gjøre a) eller b)
9. Hva kan forårsake jordskjelv i norske områder? Bruk gjerne www.jordskjelv.no som kilde.
10. Er det/har det vært registrert jordskjelvaktivitet i Østfold? Benytt linken fra oppgave 9.
11. Hva tror du er årsaken til at det er et økende antall mennesker som omkommer årlig som følge av jordskjelv?
12. Hva er forskjellen på vulkan og vulkanisme?
13. Finn/lag en figur som framstiller de tre hovedtypene av vulkaner?
14. Hva er forskjellen på lava og magma?
15. Gi en kort oppsummering av de fire typene utslipp fra vulkaner som kan gjøre store skader på omgivelsene? Gjør et søk og se om du finner noen korte filminnslag som viser slike ødeleggelser (lim inn linkene her).
16. Kan vulkanisme påvirke klimaet på jorda? Gi eksempler.
17. Skriv fire fakta setninger om Norges eneste aktive vulkan på Jan Mayen.
18. Gjør et søk på nettet etter nylige jordskjelv og vulkanutbrudd. Forsøk å finne ut hvilke skader de har forårsaket.

Utdrag

Jordskjelv er vibrasjoner i jordoverflata forårsaket av at energi plutselig frigjøres.
Jordskjelv er den type naturkatastrofe som menneskene gjennom historien har tatt flest menneskeliv.
Jordskjelv oppstår der plater beveger seg i forhold til hverandre, og det bygger seg opp spenning i plategrensene. Spenningen mellom platene øker til den svakeste sonen ved plategrensene gir etter, og det skjer en brudd. Deler av platene flyttes i forhold til hver andre. Forskyvningen lages en bruddsone kalles forkastning.
Energien som utløses, forplanter seg som bølger i jorda i alle retninger ut fra bruddsenteret.
Bruddstedet ligger som regel et godt stykke ned i litosfæreplata. Bruddstedet kalles jordskjelvets fokus. Bakken rett over fokus er jordskjelvets episentrum.

...

a. Hva var det som skjedde langs plategrensa mellom den Indisk-australske plata og Burmaplata 26. desember 2004? Gi en forklaring.
Den indisk-australske plata beveger seg østover og presses ned i mantelen under den lille Burmaplata. 26. desember 2004 ble det utløst et voldsomt jordskjelv med styrke 9,3 Richters skala i dypet der den indiske plata blir tvunget ned. Skjelvet varte i 10 minutter og fikk hele jordkloden til å vibrere. Men det som utløste den store ulykken, tsunamien, var at havbunnen på vestsiden av forkastningssonen hevet seg rundt 5m, og havbunnen på østsiden senket seg om lag 3 m. Det skjedd så raskt at det påvirket vannmassene over. På vestsiden ble vannmassene presset oppover, slik at det gikk en hevingsbølge vestover, mens det gikk en sekingsbølge mot øst.

...

Lava og magma er ulike vulkantyper.
Steinsmelte som renner ut på jordoverflaten kalles lava. Så lenge steinsmelten befinner seg i dypet, kaller vi den magma.
Hvordan vulkansk aktivitet arter seg, er avhengig av flere faktorer, for eksempel hvor mye gass magma inneholder, og om den er... Kjøp tilgang for å lese mer

Jordskjelv og vulkaner | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.