Jordbruket i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • 6
 • 16
 • 3908
 • PDF

Jordbruket i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag.

Denne innleveringen inneholder endringer i jordbruket i Norge og Nord-Trøndelag på 1900-tallet og frem til i dag. Det er hovedsakelig endringer i antall gårdbruk, størrelsen på gårdbrukene, jordbruksareal og sysselsatte i næringa. Det meste av informasjonen er hentet fra statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) og Statens landbruksforvaltning (www.slf.dep.no).
Jeg har plukket ut topp- og bunnpunkter i statistikken.


Innholdsfortegnelse:
0.0Generelt (side 2)
1.0 Jordbruksarealet i Norge på 1900-tallet (side 3)
2.0 Jordbruksarealet i Nord-Trøndelag 2000-tallet (side 5)
3.0 Jordbruksbedrifter i Norge fra 1949 (antall, areal og produktivitet) (side 6)
4.0 Jordbruksbedrifter i Nord-Trøndelag (side 8)
5.0 Sysselsatte i Norge 1950-2005 (side 9)
6.0 Sysselsatte i Nord-Trøndelag 2007 (side 12)
7.0 Sammensetningen av jordbruksproduksjonen (side 13)
8.0 Vi bruker mindre penger på mat (side 15)
9.0 Oppsummering (side 15)
10.0 Kildehenvisning (side 16)

Utdrag

På begynnelsen av 1920-tallet bodde 50 % av befolkningen på bygda. På denne tida ble mange nye gårder bygd, og menneskene fikk bedre levekår. På 1900-tallet måtte barna hjelpe til på gårdene. Derfor hadde de ikke så mye tid til å leke og ha det gøy.

Jordbruket er en betinget fornybar ressurs. Betinget fornybare ressurser er midt i mellom ikke-fornybare og de fornybare ressursene. Bare tre prosent av landarealet i Norge er oppdyrket. De beste jordbruksområdene ligger rundt Oslofjorden og Trondheimsfjorden (slettebygdene og flatbygdene). Her har havavsetninger, særlig av leire (marin leire), gitt god dyrkingsjord. Vi kan i Norge peke ut særlige jordbruksområder, men det finnes jordbruk nær sagt over hele landet. Langs fjorder og dalfører gir morenejord spredte, men gode jordbruksforhold. Grasproduksjon, beiter og husdyrhold er mer vanlig her.

Jordbruket er avhengig av jordsmonnet. Jordsmonnet er den delen av jordlaget som plantene når med røttene sine. Jordsmonnet inneholder humus (organisk materiale, det vil si rester av planter og dyr).
For 50-60 år siden var jordbruksarbeid ofte kombinert med fiske eller skogbruk. De fleste av disse kombinasjonsbrukene er nå erstattet av moderne kombinasjonsbruk, der jordbruksarbeid kombineres med vanlig lønnsarbeid. Mer enn halvparten av bøndene i dag har deltidsarbeid i offentlige eller private servicenæringer, og mer enn 80 prosent av bygdefolket henter sine inntekter fra annet arbeid enn jordbruk... Kjøp tilgang for å lese mer

Jordbruket i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag.

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 27.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra, hjalp meg mye på framføringen. Mye nyttig informasjon
 • 11.06.2015
  jfj dvkd bdjbd bjdfj bdb db db db db db db
 • 07.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  kjempe fin! hjalp godt til min fremføring