Jordas oppbygning.

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Den er den beste teksten jeg har kjøpt
 • 05.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Til meget god hjelp. Sparer masse tid slipper å lese unødvendige sider i boka. Her står alt det viktigste.
 • 10.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  wdgb tb wt ebtb er tbrtb etr trb
 • 10.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Forfatteren har skrevet gode notater, men jeg skulle ønske at notatene var mer strukturert. Jeg ønsker også å påpeke at dette er notater, altså kan det være vanskelig å forstå akkurat hva forfatteren mener dersom du ikke har lærebok eller annet oppslagsverk tilgjengelig. Notater generelt gir heller ikke dypdeforståelse, noe som kan være bra og ha dersom man ønsker høy måloppnåelse.