Jordas oppbygging VG1 - geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • 6
 • 5
 • 1093
 • PDF

Sammendrag: Jordas oppbygging VG1 - geografi

Sammendrag til prøve i kapittel 1 og 2

Lærers kommentar:
Det var ingen karakter, men jeg fikk toppkarakter på prøven. Godt sammendrag!

Innhold:
- Jordas oppbygning
- Hvordan kommer bevegelsene i jordskorpa i stand?
- Drivkraften bak platebevegelsene
- Landformer dannet av platebevegelser
- Island
- Hawaii
- Jordskjelv

Utdrag

Kapittel 2
Jordas oppbygning
Delt inn i tre hovedsoner:
• Jordskorpen  et svært tynt, hardt skall som er det ytterste laget på jordkloden. Denne delen av jorda er i bevegelse hele tiden.
• Mantelen  Øvre mantel og nedre mante.
• Kjernen  Ytre kjerne (flytende) og indre kjerne (fast).

• Litosfære Jordskorpen og den øverste delen av mantelen (fast).
• Astenosfære under litosfæren (delvis smeltet).

Hvordan kommer bevegelsene i jordskorpa i stand?
Teorien om kontinentaldrift: lansert i 1912 av den tyske meteorologen Alfred Wegener.
Denne teorien tok utgangspunktet i at alle kontinentene i basisen hadde vært et stort landområde som ble kalt Pangaea. Dette landområdet har med tiden sprukket opp, og kontinentene har deretter drevet fra hverandre. Denne teorien fikk liten tilslutning hos forskerne, blant annet på grunn av mangel på forklaring til drivkraften bak kontinentaldriften.

Teorien om havbunnspredning: lagt frem av Harry Hess i 1962.
Denne teorien gikk ut på at det dannes ny havbunn der jordskorpeplatene beveger seg bort fra hverandre. Her velter magma opp fra mantelen og bygger opp lange midthavsrygger (langstrakte sprekker og fjell på bunnen av de store verdenshavene). Magmaen størkner til en ny havbunn ettersom den gamle havbunnen beveger seg til side.
Forklaring på bevegelse: ”hvis havbunnen beveger seg bort fra midthavsryggene, og et kontinent og havbunnen utenfor kontinentet utgjør en enhet, kan også bevegelsen av kontinentet forklares ved at havbunnen beveger seg.”... Kjøp tilgang for å lese mer

Jordas oppbygging VG1 - geografi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 08.12.2014
  Veldig bra! Følte du fikk med alt som temaet handlet om.
 • 02.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig veldig veldig bra!!