Jon Fosse | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 6
 • 2878
 • PDF

Nynorsk: Jon Fosse | Presentasjon

Litterært program: Jon Fosse - Plan for presentasjon.

Mange sider ved forfatterlivet til Jon Fosse. Blant annet hva han blir inspirert av, hva han har skrevet, tolking av "Eg kunne ikkje seia det til deg", før vi diskuterer om han virkelig er en modernist.

Innhold:
- Introduksjon og presentasjon av forfattaren
- Jon Fosse som forfattar – kjenneteikn
- Novella ”Eg kunne ikkje seia det til deg”
- Kva blir Jon Fosse inspirert av? – Borghild
- Er Fosse modernist?

Utdrag

Jon Fosse som forfattar – kjenneteikn
No vil me fortelje litt om kva det er som kjenneteiknar Jon Fosse som forfattar. Først vil eg gå gjennom litt generelt kva som er mest tydeleg med hans forfattarskap, før me etterpå vil gå nærmare inn på hans svært kjende novelle ”Eg kunne ikkje seia det til deg”. Då vil me sjå på er korleis den spesielle skrivemåten kjem fram i den novella. Etter det igjen skal me dramatisere eit lite utdrag av eit skodespel, ”Namnet”.

Historiene Fosse fortel er tilsynelatande temmeleg tynne, og det er lite som skjer på det ytre planet. Fosse liker å skrive om enkle menneske, menneske som er kasta inn i eit tilvære som er langt frå enkelt. Det dreier seg gjerne om outsiderar i kritiske situasjonar, og bøkene viser stor forståing for dei. Som lesar får man altså ein omtanke for romanpersonane, og bøkene viser difor stor empati. Fosse er kanskje ikkje ein like samfunnsengasjert forfattar, som fleire av dei andre me har høyrt om i det litterære programmet (Bjørg Vik – kvinner), men han er som sagt ein stemmer for ”outsidarane” i samfunnet.

I og med at personane i tekstane hans er nokså enkle har dei heller ikkje særleg bokleg lærdom, og språket blir prega av det. Han brukar svært lite framandord, og brukar også sjeldan verkemiddel som allusjon til andre tekstar. Språket til Jon Fosse har også ein anna ...

---

Novella ”Eg kunne ikkje seia det til deg”
Som me nemnde i stad, vil me no gå nærmare inn på novella ”Eg kunne ikkje seia det til deg”. Me vil då sjå særleg på Fosse sin særeigne skrivestil, og kva verknad denne skrivemåten har på oss som lesarar. Me vil også sjå nærmare på motiv og tema, for å sjå om novella er ”typisk” Fosse eller ikkje. (Følg gjerne med på novella som dykk har fått utdelt på ark, så blir det lettare å forstå kva me snakkar om).

Vil begynne med å lesa litt av starten av novella, slik at de kjem inn i skrivemåten til Jon Fosse:

Les starten. (Hugs å les med rytme osv)

Sånn. No har de fått ein liten smakebit av novella, og me håpar de har fått eit lite inntrykk av skrivemåten hans, slik at de forstår kva me vil snakke om seinare i gjennomgangen av novella. No vil eg forklare litt om kva novella handlar om vidare:
Eldre mann som sit å ser tilbake. Han tenkjer på si døde kone, og på det ”spesielle” han ikkje ...

---

Kva blir Jon Fosse inspirert av? – Borghild

Me vil no prøve å seie noko om kva som er Jon Fosse sin inspirasjon når han skriv. Og kvifor han er er blitt forfattar. Kvifor skriv han?
Til å begynne med skal me sjå ein video der Fosse snakkar om det å skrive, …

Vis video
I videoen fortel fosse litt om kva diktinga hans handlar om. Han meinar som han seier sjølv at du ikkje skal forstå alt, alt er ikkje logisk. Som oftest er det kanskje bare dei mest grunnleggande tinga i livet går det an å ane noko om, og at diktinga hans kanskje handlar mest om det.
Fosse blir sjølvsagt også påvirka av andre dramatikarar. Dei som har inspirert han mest er i følge han sjølv; Irske Samuel B. Beckett, Henrik Ibsen, og aller best likar han den russiske dramatikaren Anton P. 

I anmeldingar har Fosse blitt samanlikna med både Beckett og Ibsen... Kjøp tilgang for å lese mer

Jon Fosse | Presentasjon

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 • 19.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  brabrabrabrraheheheh
 • 19.02.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Funke fett