Joik og Mari Boine

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Musikk i perspektiv 2
  • 5
  • 17
  • 3730
  • PDF

Joik og Mari Boine

Som andre fordypningsemne i musikk i perspektiv har jeg valgt å skrive om samisk musikk med innfallsvinkel på Mari Boine og hvordan hun bruker den gamle samiske joiketradisjonen i nye sammenhenger og på forskjellige måter.

Problemstillingen:

Hva er særeget ved joik og hvordan kommer dette til uttrykk i "Vuoi Vuoi Me" av Mari Boine?

For å kunne komme til en konklusjon er det viktig å forstå samene som en etnisk gruppe, vite noe om deres kultur og historie og ikke minst vite noe om deres musikk.

Elevens kommentar

Dårlig konklusjon pga dårlig tid. og vise at lestatianerne ikke bare gjorde noe negativt for joiken og samfunnet.

Innhold

Innledning s. 3
Forord .s.4
Historikk s.5-6
Utvikling av samisk musikk . s. 7-8
Særegenheter ved samisk musikk s.9-10
Hovedtrekk i joikemelodier s.11-13
Mari Boine Persen . s.14
Analyse av ”Vuoi Vuoi Me” s.15-16
Konklusjon s.17
Evaluering .s.18
Kilder .s.19

Utdrag

Forord
Jeg heter X X X og går på musikklinja ved X Videregående skole hvor jeg synger. Jeg vokste opp i Nord-Norge sammen med min mor og far. Pappa jobbet, og jobber fortsatt som musiker. Da jeg var liten pleide pappa å synge folkesanger til meg da jeg skulle sove. Dette er noe jeg husker veldig godt og jeg tror det gjorde stort inntrykk på meg. Senere ble jeg interessert i all slags musikk og en av yndlingsfilmene mine var ”Fantasia”.

Da jeg ble eldre merket jeg fort at interessen for norsk folkemusikk fortsatt satt sterkt i meg. Jeg hadde blant annet et stort ønske om å begynne å spille hardingfele. Jeg begynte på fiolin, men fant fort ut at det ikke var noe for meg og begynte å synge fast i kor flere ganger i uken i stedet.

Jeg tror at barndommen min har vært med på å forme hvem jeg er og gitt meg den store interessen for musikk, og spesielt folkemusikk. I tillegg tror jeg denne musikken står veldig nært mange i Norge i dag fordi vi føler at det er noe eget, noe vi kan forholde oss til. Jeg valgte tema joik i denne oppgaven både fordi jeg synes samenes historie er veldig interessant og fordi det er en unik type musikk som jeg ønsket å fordype meg nærmere i.

Historikk
Samer er urbefolkningen i nordvestområdene av Europa. De første menneskene som bosatte seg her kom rundt 1000 år etter isen, etter den siste istiden, hadde trukket seg tilbake for cirka 9 000 år siden. ”Etter denne første innvandringen er det vanskelig å påvise akkurat hva som skjedde. Det er interessant å se på disse to gruppene, nordmenn og samer, og se på når og hvordan de begynte å utkrystallisere seg som to vidt forskjellige etniske grupper” sier Kalle Sognes, Arkeolog ved NTNU . De opprinnelige samiske næringene var primære, altså næringer slik som jakt og fiske. Senere begynte de også med reindrift. I dag er det svært få samer som arbeider innenfor disse næringene, kun nærmere 10%. De fleste jobber nå innenfor andre arbeidsgrupper... Kjøp tilgang for å lese mer

Joik og Mari Boine

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 10.03.2014
    Hjalp meg veldig, god tekst