Jesus og Muhammad

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 4
 • 1641
 • PDF

Jesus og Muhammad

Denne oppgaven er en komparativ tekst der jeg sammenligner Mohammed og Jesus; to store religiøse ledere. Jeg ser på både likheter og ulikheter ved de to, og ser også litt på om deres ulikheter kan ha noe å si for dagens konflikter i mellom kristne og muslimer.

Innhold

Innledning
Mohammeds liv
Jesu liv
Likheter
Ulikheter mellom Mohammed og Jesus
Konklusjon

Utdrag

Man kan vanskelig tenke seg til to menn som har hatt mer innflytelse i sin egen og vår samtid som Jesus og Mohammed. Nasjoner har hørt deres taler og tatt deres lærdom og lover som grunnlag for kultur og normer.

Mohammed var ikke så kjent i sin samtid, men gjennom tiden ble han kjent både i og utenfor Arabia som mannen som forente grupper av arabiske nomader til en mektig kraft i deres gud. I dag, nesten 1400 år senere, hedrer 1,5 milliarder muslimer Mohammed som den største av alle profeter.

Om lag seks hundre år før Mohammed gikk på jorden, dukket en annen mann opp som forandret verden på tre korte år. Han går under navnet Jesus Kristus. Innen få generasjoner etter hans død spredte kristendommen seg til det store og mektige romerske imperiet, og i dag er kristendommen den største religionen i verden, med 2 milliarder tilhengere.

Selv om både kristne og muslimer tror på gud, preger de religiøse forskjellene vår samtid. I denne oppgaven vil jeg se på likheter og ulikheter mellom de to religiøse lederne. Til slutt vil jeg reflektere og komme med en passende konklusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Jesus og Muhammad

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet, hjalp meg mye. Har selv en oppgave hvor jeg må sammenligne Jesus og Mohammed. Takker igjen.
 • 17.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  man kan se klart forskjellen her mellom jesus og muhammed men likheten også =)
 • 09.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig partisk i kristendommens favør.
 • 21.11.2013
  helt greit. mye fakta feil. dårlig bruk av kilder.