Jean-Jacques Rousseau & den franske revolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie og filosofi 1
 • 5
 • 5
 • 1689
 • PDF

Jean-Jacques Rousseau & den franske revolusjon

Oppgaven tar for seg Jean-Jacques Rousseau sin politiske tenkning og drøfter hvordan hans ideer påvirket den franske revolusjon.

Utdrag

Jean-Jacques Rousseau sin politiske tenkning

Rousseaus samtid var opplysningstiden, en epoke preget av fremskritt og en sterk optimisme. Borgerskapet vokste seg større og de første avisene og tidsskriftene ble satt på trykk. Europa hadde i denne perioden en god økonomisk utvikling og en ny kultur med mulighet for diskusjon i det offentlige oppsto. I en slik oppgangsperiode ble individets frihet og rettigheter satt høyt på agendaen og Rousseau var en mann som bemerket seg godt i denne debatten. Med sine kraftige kritiseringer av datidens samfunn og lanseringer av radikale og samfunnsomveltende teorier, blir han stående igjen som en av de mest fremtredende franske opplysningsfilosofene. Dette til tross for at han rundt 1750 brøyt med den tradisjonelle opplysningsfilosofien og stilte seg kritisk til troen på fremskritt. Han hevdet at menneskets idealtilstand var naturmennesket, en tanke som var nokså radikal i hans samtid, da vitenskap og kultur ble feiret på det største.

Allerede i tidlig alder forkastet Rousseau kunnskapens nytte. I ”Avhandling om vitenskapene og kunstene” avviste han at kunnskap og vitenskap bidrar til å kultivere og fremme mennesket. Det som ble ansett som fremskritt, betraktet Rousseau heller som et tilbakeslag for menneskeheten, noe han prøvde å legitimere ved å bruke historien. Han hevdet at i alle de store sivilisasjonene hvor vitenskap og kunst har blomstret, var det kun et spørsmål om tid før moralen gikk i oppløsning og sivilisasjonen til grunne. Fem år senere utga han boken ”Om ulikheten mellom menneskene”, hvor han kritiserte de grunnleggende trekkene ved det borgelige samfunn. I denne boken kom han også med spekulative teorier om menneskets naturtilstand. Ethvert menneske er opprinnelig godt og naturtilstanden beskrev han som en harmonisk tilstand hvor mennesket levde som frie og tilfredstilte skapninger i ett med naturen. Empati var blant de grunnleggende egenskapene mennesket bar på og innbyrdes konkurranser eksisterte ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Jean-Jacques Rousseau & den franske revolusjon

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 29.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastiske notater med gode refleksjoner. Veldig nyttig da jeg skulle finne ut av Rousseaus sentrale tanker og hans påvirkning av den Franske revolusjonen.
 • 19.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra skrevet! Dette var bra
 • 30.10.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kilder?
 • 28.01.2014
  Hjalp meg til prøveeksamen!