Er janteloven typisk norsk? | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 2
 • 850
 • PDF

Eksamensoppgave: Er janteloven typisk norsk? | Essay

I denne oppgaven finner du et essay som handler om janteloven, og som diskuterer om janteloven er typisk norsk. Her besvares oppgaven:

"Skriv ein tekst med utgangspunkt i påstanden om at Jantelova er typisk norsk."

Essayet er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Typisk norsk?

På kva grunnlag kan ein person komme med ein slik påstand? Her må det til både drøfting og gransking om ein skal komme fram til eit fornuftig svar. Eit svar er kanskje ikkje eit realistisk mål når ein stil seg sjølv eit så vidt spørsmål, noko som resulterer i at den filosofiske tankegangen blir satt i perspektiv. Eg lurer på kva Aksel Sandemose tenkte då han skreiv denne lova i 1933. Han meinte at alle menneske var fødde med ei indre vondskap og evne til å rakke ned på kvarandre. Den påstanden kan eg ikkje seie meg ueinig i. Mennesket er fødd med mykje rare eigenskapar. Men som Aristoteles sa, du utviklar eigenskapar ved å få erfaringar. Desse erfaringane får du i fellesskapet du er ein del av. Kva eigenskapar utviklar du dersom du veks opp i eit samfunn der Jantelova er dominerande? Kva for ein person utviklar du deg til å bli? Eg vil ikkje påstå at lova er spesielt dominerande i det norske samfunnet, og med det fyrste kunne eg heller ikkje begripe kvifor nokre vil påstå at den er typisk norsk... Kjøp tilgang for å lese mer

Er janteloven typisk norsk? | Essay

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ......................................
 • 30.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  litt kort kanskjeeee