Ivar Aasens og Knud Knudsens forestilling om det norske

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 4
 • 3
 • 946
 • PDF

Essay: Ivar Aasens og Knud Knudsens forestilling om det norske

Essay som tar utgangspunkt i to tekstutdrag skrevet av Ivar Aasen og Knud Knudsen. Essayet viser hvordan disse tekstutdragene avspeiler en forestilling om det norske og drøfter i hvor stor grad deres tanker om låneord og fremmedord kan gjennomføres i dag.

Essayet kommer blant annet inn på nasjonalromantikken, utviklingen siden 1920 og fremmede språks innflytelse på dagens norsk.

Oppgavetekst:
Vedlegg: Utdrag fra ”Om vort Skriftsprog” av Ivar Aasen, 1836, og Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning av Knud Knudsen, 1881.

Vis hvordan tekstutdragene til Ivar Aasen og Knud Knudsen avspeiler en forestilling om det norske. Drøft i hvor stor grad det er mulig å gjennomføre Aasens og Knudsens tanker om låneord og fremmedord, slik språksituasjonen har utviklet seg i dag.

Utdrag

Det nasjonale gjennombruddet i Norge på 1800-tallet førte til selvstendighet for landet. Det «sanne» norske ble dyrket, den ville norske naturen, mektige fjell, mørke skoger og det stormfulle havet. Bøndene var de som representerte de ekte norske verdiene. Den gamle storhetstida skulle hedres. Det var slutten på dansketiden og Norge var selvstendig, en nasjonalfølelse grodde frem. Norge skulle være et stolt og ærefult land.

På slutten av 1800-tallet var nasjonalromantikken et faktum, industrialiseringen økte og en folkevandring startet, byer oppstod og veier og jernbaner ble forbedret. Flere lærte seg å lese og skrive, høyere utdanning for alle var en mulighet. På denne tiden ble også språket og skrivestilen mer norsk, innsamling av folkeeventyr og folkeviser ble sett på som en viktig norsk kulturskatt. Dette førte også til en språkdebatt, det var splittelse og strid om hva det nye norske skriftspråket skulle bygge på, skulle dansken fornorskes eller skulle man ta utgangspunkt i uberørte norske dialekter?

På 1800-tallet økte industrialiseringen og flere bosatte seg i større byer og distrikter. Flere lærte seg å lese og skrive, høyere utdanning for alle var en mulighet. På denne tiden ble også språket og skrivestilen mer norsk, en mann ved navnet Ivar Aasen reiste rundt og grunnla et nytt... Kjøp tilgang for å lese mer

Ivar Aasens og Knud Knudsens forestilling om det norske

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei besvarelse, men noe rusk i rettskrivningen.
 • 22.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt okei om Ivar Aasen og Knud Knudsen
 • 10.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var helt grei, ikke noe mer
 • 02.05.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  veldig bra, likte sp¨øget ditt.