Investeringsanalyse for MøbelProdukter AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 6
 • 4
 • 1289
 • PDF

Investeringsanalyse for MøbelProdukter AS

Vurdering av lønnsomheten og risikoen ved å investere 400, 500 eller 600 stoler.

Oppgave 8.5.6

Dalefag, Økonomi og ledelse av Johan T. Dale og Steinar Lyngstad Lyngstad .

Utdrag

Innledning:
Bedriften MøbelProdukter AS har tre ulike forventninger av salg og vi skal vurdere lønnsomheten og risikoen etter anslagene på 500, 600, 400 salg av stoler.
her har bedriften forventet et salg på 500 enheter. Jeg vil anbefale denne investeringen. Vi ser her at nåverdien til investeringen er større enn null, her har den en positiv verdi på 523 128, og tabellen viser at dette anslaget er lønnsomt for bedriften.

Analyse av kritiske verdier
Variabel Opprinnelig verdi Kritisk verdi Margin Margin i prosent
Levetid 5 4 1 20 %
Pris 7 000 6 738 262 3,74 %
Variable enhetskostnader 5 700 5 962 262 4,60 %
Mengde 500 399 101 20,20 %

---

Bedriften har også et anslag om et optimistisk salg på 600 stoler og ved å se på nåverdien til investeringen ser vi om investeringen er lønnsom eller ikke. Her ser vi at den er på 1 042 180, noe som er svært lønnsomt hvis de klarer å selge 600 stoler på et år. Nåverdien... Kjøp tilgang for å lese mer

Investeringsanalyse for MøbelProdukter AS

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Liker fremgangsmåten din, detter en veldig hjelpsom besvarelse!
 • 23.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra besvarlse, men kunne gjrne lagt inn oppgave også!
 • 15.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  var til stooooor hjelp
 • 12.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  genialt å få øve seg til eventuell eksamen