Internetts betydning for det sosiale livet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Internetts betydning for det sosiale livet

Drøfting av internetts betydning for det sosiale livet.

Problemformulering:
Drøft hvilken betydning internett har for det sosiale livet generelt. og for sosialiseringsprosessen spesielt.

Utdrag

Jeg vil i denne oppgaven drøfte betydningen av intenett for det sosiale livet generelt, og for sosialiseringsprosessen spesielt. Først vil jeg ta for meg betydningen av ordet sosialiseringsprosess. Deretter vil jeg ta for meg de positive sidene ved internett i det sosiale livet, før jeg går over på de negative sidene med internett i det sosiale livet. Til slutt vil jeg komme med min egen konklusjon.

Ordet sosialiseringsprosess kommer av at det er en prosess som starter når du blir født. I starten er det familien som har ansvaret, du skal lære om ditt og mitt, får oppdragelse, utvikler trygghet og selvtilit, og du lærer de mest grunnlegende normene. Når du utvikler deg og blir eldre er det andre faktorer enn familien som er viktige, vennekretsen, skolen, arbeidslivet, religiøse samfunn og ikke minst massemediene. Et medium er et middel for kommunikasjon mellom mennesker. Og kommunisere betyr å være i forbindelse med. Kort sagt så skal en sosialiseringsprosess gjøre deg til en samfunnsdeltager.

Jeg skal nå ta for meg de positive sidene for internett i det sosiale livet... Kjøp tilgang for å lese mer

Internetts betydning for det sosiale livet

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 25.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var kjempe bra skrevet. Til god hjelp! Du har vært flink og fulgt med i faget.
 • 05.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................................
 • 14.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet,nyttig info
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mye bra her, men som nevnt under kunne teksten vært litt bedre sammensatt..