Internasjonalisering av det norske språk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 4
  • 2
  • 368
  • PDF

Internasjonalisering av det norske språk

Oppgaven var en innlevering for tekster om globalisering og kulturmøter.

Lærers kommentar

Du har fått med mye viktig stoff, og du har brukt fagterminologien riktig. Det er god flyt i språket ditt.

Råd for forbedring

1. Struktur/organsiering av tekst:

Du har en grei innledning og hoveddel, men her mangler du en skikkelig avslutning. Når du drøfter et fagområde, er det naturlig å oppsummere og komme med noen avsluttende refleksjoner. Her slutter teksten din plutselig av, og da blir tankene dine hengende litt i løse øuften.

2. Sjangerbevissthet

Utdrag

Engelsk er det språket som er ”vårt internasjonale” språk. For oss er det en plikt å lære det på skolen og man blir sett ned på viss man ikke kan snakke det. Det gjør hverdagen enklere og det er lettere å kommunisere med mennesker fra resten av verden med et felles språk. Men hva fører egentlig engelsken med seg? Mister vi deler av språket vårt og hadde ikke alt vært enklere viss alle snakket samme språk? ... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonalisering av det norske språk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.