Internasjonal politikk prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Internasjonal politikk prøve

Politikk og menneskerettighetsprøve om internasjonal politikk.

Inneholder:
1. ”Det internasjonale samfunnet er preget av anarki”
2. ”Det som gir makt i internasjonal politikk er militære ressurser, økonomiske ressurser og ideologiske ressurser”
3.1 Hva sier Thune om medienes betydning for statens utenrikspolitikk?
3.2 Hvem er det Thune kritiserer – og hvorfor?
4. Hvilke årsaker tror du ligger bak medienes nye betydning for utenrikspolitikken?

Utdrag

For å kunne drøfte denne påstanden, må man først forklare konkret hva anarki betyr. Ordet anarkisk beskriver noe som er preget av mange på et overordnet styringsorgan, altså noen som sitter med makta eller alle svarene.
Påstanden ”det internasjonale samfunn er preget av anarki” kan angripes og tolkes fra mange vinkler. Noen vil med en gang si at ”Ja, det er sant”, for vi har jo ingen verdenshersker, en person eller et råd av folk som har den ypperste makta og den siste stemmen over alle på kloden. Vi er ikke knyttet av konkrete felles normer, grunnverdier og regler. Det som er normal her, er kanskje uhørt i et fjernt land. I Norge er det for eksempel vanlig å være på fornavn med lærere, og man skal ikke lengre enn til Tyskland for å få høre hvor frekt det er.
Verden har ingen leder, og heller ingen globale ordninger for visse deler av samfunnet. For eksempel så betaler vi ikke verdensskatt for å legge til grunne en støtteordning for verdens fattige. De pengene som blir samlet inn gjennom hjelpeaksjoner og fond er gitt i solidaritet eller veldedighet.
Men på den andre siden henger verden tettere sammen enn man først skulle tro.
For eksempel er alle land i verden avhengige av hverandre. De aller færreste land er fullstendig sjølberga, og selv de trenger en eller annen form for eksport eller import for å få økonomien til å gå rundt. Derfor er vi avhengige av at nasjonene er villige til å samarbeide med hverandre.
Nasjoner verden over har også inngått formelle avtaler med hverandre. Folkeretten beskriver forholdet mellom selvstendige stater og internasjonale organisasjoner, og der finner vi både sedvaner og traktater som binder land sammen, enten det er snakk om bilaterale eller multilaterale traktater... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal politikk prøve

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 26.04.2015
  Fungerer bra som hjelpemiddel på eksamen. Hjalp meg masse.
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  iræghswigrsqe'grsdujgb dagdåpg aqregpg
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg til en bra karakter
 • 19.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var til god hjelp. Bra skrevet!