Internasjonal politikk; Viktige begreper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 520
 • Word2007

Sammendrag: Internasjonal politikk; Viktige begreper

Viktige begreper i henhold til internasjonal politikk.

FOKUS POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER
– for bevissthet og engasjement

Innhold:
Kapittel 8: Det internasjonale samfunnets spilleregler
Kapittel 9: Aktørene i internasjonal politikk
Kapittel 10: EU – suverene stater eller Europas forente stater?

Lærers kommentar:
Nyttig å lære for fremtidige prøver i politikk-faget.

Utdrag

Suverenitet En stats rett og evne til å kontrollere sitt landområde og styre over befolkningen der.

Ikke-innblandings-prinsippet Forbud for stater eller internasjonale organisasjoner mot å blande seg inn i en annen stats indre forhold. Bygger på statens suverenitet.

Folkerett Rettsregler mellom stater utviklet enten gjennom sedvane eller som resultat av avtaler mellom to eller flere stater.

FN-pakten Avtale mellom medlemsstatene om opprettelse av FN, inngått i 1945, omfatter blant annet FNs sentrale organer. Generalforsamlingen og sikkerhetsrådet.

Krigens folkerett Folkerettslige avtaler som regulerer statenes atferd under krig og væpnet konflikt. Omfatter også opprørsbevegelser. Avtalene setter forbud mot mishandling av sivile og krigsfanger. De refereres ofte til som Genèvekonvensjonene, fordi de ble utformet i Genève i 1949, og revidert i 1977. Det internasjonale Røde Kors har ifølge konvensjonene rett og plikt til å påse at avtalene blir etterfulgt i praksis. De danner mye av grunnlaget for Røde Kors' opptreden under konflikter, blant annet når det gjelder behandling av krigsfanger... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal politikk; Viktige begreper

[43]
Brukernes anmeldelser
 • 28.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Serr, 200 poeng for denne?? Knapt verdt 150. Alle begrepene er ikke like bra forklart, og noe er litt for enkelt skrevet. Men helt grei...
 • 26.04.2014
  supert! har ikke faget enda, men skal ha det til neste år så regner med denne blir til god hjelp :)
 • 15.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei oversikt over begreper som blir brukt i nevnt kapitler.
 • 05.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var veldig bra, fikk mye ut av dette!!