Internasjonal medieutvikling fra 1900 og fram til i dag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Internasjonal medieutvikling fra 1900 og fram til i dag

Oppgave 1 - en innføring i hvordan journalistens rolle har forandret seg i samsvar meg internett.

Oppgave 2 - Oppgaven inneholder eksempel på foredrag som kunne vært holdt med tanke på medieutviklingen fra 1900- tallet og fram til i dag.

"I mitt foredrag vil jeg fokusere på den internasjonale medieutviklingen fra 1900 og fram til i dag. Ved å ta utgangspunkt i fire viktige hendelser, håper jeg på at det ferdige resultatet blir informativt og lærerikt. Først vil jeg ta for meg radioens historie og utvikling, og ankomst til Norge. Etter dette følger utvikling av filmen både internasjonalt og nasjonalt, og jeg vil også komme inn på kinoindustrien. Fjernsynet og internett er mine to siste hovedpunkter i foredrag. Avslutningsvis vil jeg komme nærmere inn på hvilke virkemidler jeg ville brukt for å framføre dette foredraget og på hvilken måte jeg ville brukt dem. Begrunnelsen for hvorfor jeg har valgt radio, fjernsyn, film og internett som mine fire hovedpunkter er fordi jeg ser på disse som de mest sentrale og revolusjonerende oppfinnelsene som 1900-tallet hadde å by på i form av medieutvikling.
Nedenfor følger foredraget i skriftform, og det er her ikke mulig å lese seg fram til hvilke virkemidler jeg ville brukt på hvilke tidspunkt, osv. Dette kommer i et kapittel for seg selv i avslutningen. "

Internasjonal medieutvikling fra 1900 og fram til i dag

[33]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en virkelig god beskrivelse av valgt tema! Tusen takk, dette hjalp meg på eksamen!
 • 19.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tar med masse bra! Personen som har skrevet oppgaven har gjort seg fortjent til 4 stjerner!
 • 05.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  THANK you! Akkurat det jeg trengte :)
 • 23.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mye relevant info her