Internasjonal handel og arbeidsmiljøloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Godkjent
  • 3
  • 996
  • Word2003

Sammendrag: Internasjonal handel og arbeidsmiljøloven

Oppgaven inneholder oppsummering av kapitlene 2-6 og 10-15 i arbeidsmiljølovene i Norge samt handel i Norge og hvordan de internasjonale reglene og avtalene påvirker Norges arbeidsmiljø.

Oppgaven ble i utgangspunktet gitt i faget sosiologi, men kan også brukes i f.eks. rettslære.

Elevens kommentar

Ta med mer om handel i Norge og hvordan de internasjonale reglene og avtalene påvirker Norges arbeidsmiljø.

Utdrag

• Kap. 2 - Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
- Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker jobber i et sikkert miljø og samarbeide med andre arbeidstakere for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø
- Arbeidstaker skal hjelpe til for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, bruke nødvendig verneutstyr, underrette seg arbeidsgiver, forskrifter og arbeidstilsynet.

• Kap. 3 - Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
- Denne loven er til for å sikre at hensynet til arbeidstaker helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.
- For å oppnå dette skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker og tillitsvalgte utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten
- Loven omhandler blant annet lov om at mål for helse,miljø og sikkerhet skal fastsettes, risikovurderinger og klarlegging skal utføres. At bedriftstjenesten skal bistå i arbeidet, arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal handel og arbeidsmiljøloven

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.