Internasjonal engelsk vår 2009 eksamen Oppgave 1 + 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Internasjonal engelsk
 • 6
 • 5
 • 1605
 • PDF

Studienetts besvarelse: Internasjonal engelsk vår 2009 eksamen Oppgave 1 + 2

I det følgende finner du Studienetts besvarelse av oppgave 1+2 i eksamenssettet gitt i internasjonal engelsk eksamen våren 2009. Besvarelsen er ikke den eneste riktige løsning. Den gir deg imidlertid mulighet til å se hvordan en god eksamensoppgave kan løses, og fungerer som hjelp til å få deg videre i arbeidet med de forskjellige oppgavene.

De grå boksene som følger de forskjellige løsningene er utdypende forklaringer på hvordan de ulike oppgaver er løst. Disse skal du ikke selv inkludere i din egen besvarelse.

Inneholder:

 • Oppgave 1
  a) Rewrite the eight sentences above in standard written English. In cases where you think the original may have two alternatives, give both. b) Pick any four of these examples and explain how the structure of each differs from the norms of standard written English.

 • Oppgave 2
  a) Sum up the main content of the strip in the form of a brief story/narrative. b) How does Pippa feel about sending her daughter to a private school? Explain how the language used in the cartoon reveals this. Support your view with appropriate examples. c) Explain the ironic ending of the cartoon strip.
NB: De utdypende kommentarene er på dansk

Utdrag

2. When you would like to go?
In this non-standard sentence the word order is different than it would be in Standard English. Standard English reverses the auxiliary verb (in this case would) and subject in interrogative sentences/questions.
7. Sushila is extremely a lazy girl.
Here the adverb extremely is placed before the indefinite article a, which would not be accepted in any of the standards of English. In Standard English an adverb must always be placed directly before the adjective it modifies (“a very good idea”, “a completely hopeless case” etc.)... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal engelsk vår 2009 eksamen Oppgave 1 + 2

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 18.09.2012
  Denne oppgaven var til stor hjelp før eksamen
 • 23.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  SUPERT! veldig greit å ha, hjelpsomt og inspirerende..
 • 13.05.2016
  bra bra bra:))))))veldig fornøyd
 • 10.11.2014
  Disse oppgavene var suverene til øving av eksamen!