Innvandring | Manus

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosialkunnskap
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1163
 • PDF

Innvandring | Manus

Oppgave om Innvandring.

Innledning:
"Jeg skal i denne politiske ungdomskonferansen holde et foredrag som behandler ulike forslag til omlegging av den norske innvandrings- og flyktningspolitikken. I første del kommer jeg til å ta opp ulike grunner på hvorfor folk fra andre land først og fremst ønsker å få varig opphold i Norge, og til slutt kommer jeg til å drøfte forslag om Norge bør doble tallet på kvoteflyktninger og om Norge bør åpne for fri arbeidsinnvandring."

Utdrag

Det er ikke til å legge skjul på at innvandringen til Norge har økt voldsomt de siste årene, det tror jeg nesten alle merker på ulike måter. Folk flytter stadig på seg, ofte på grunn av økt internasjonalisering, reisevirksomhet og informasjon om hvor folk kan reise. Men hva er det egentlig som gjør at folk ønsker å oppholde seg i Norge? Det finnes to viktige årsaker som jeg skal gå nærmere innpå, og det er de såkalte skyv- og trekkfaktorene, som er delt inn ut ifra hvordan man skiller mellom årsaksfaktorer i landet man drar fra, og årsaksfaktorer i landet man drar til. Det jeg mener med skyvfaktorer ligger kanskje allerede litt i begrepet, det vil si negative sider ved hjemlandet som gjør at mange ønsker å migrere til et annet land. Årsakene til dette igjen kan vel mange av dere allerede tenke dere hva er. En viktig hovedsak er fattigdom or arbeidsledighet. Mange har ikke den sammen muligheten som oss, det å forsørge seg selv og familien. Dette gjør at man i en større grad ønsker seg vekk fra disse forholdene i ... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandring | Manus

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 12.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Helt grei egentlig. Men kunne kanskje hatt litt mer info.
 • 07.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette får jeg bruk for på foredraget mitt. Takk!
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var bra inspirasjon for meg.
 • 01.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  meget godt skrevet, hjalp meg mye