Innsjøen som økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 3521
 • PDF

Innsjøen som økosystem

Fyldig oppgave om innsjøen som økosystem. Østensjøvannet er trukket inn som eksempel gjennom hele oppgaven.

Innhold

Produsenter
Konsumenter
Nedbryterne
Abiotiske faktorer:
Lyset
Temperatur og sirkulasjon i vannmassene
pH(surhetsgrad)
Oksygeninnhold
Karbondioksid
Konduktivitet og hardhet
Sur nedbør/alkalitet
Eutrofiering

Utdrag

Et økosystem er et område hvor planter og dyr lever i et avhengighetsforhold til hverandre og omgivelsene, og det vi i dagligtale kaller naturtyper som fjell, skog, hav, ørken og annet, og i denne oppgaven skal jeg ta for meg et mindre og velavgrenset økosystem, nemlig innsjøen. Denne type økosystem faller under det som kalles limniske økosystemer, og defineres som en av de to hovedtypene ferskvann, stillestående vann.

Innsjøen blir delt inn horisontalt på grunnlag av lysforholdene(den eufotiske og den afotiske sone). Den eufotiske sone deles gjerne vertikalt i to: Littoralsonen(litos=strand) er gruntvannsområdet fra strandkanten og så langt ned det vokser makrovegetasjon. Den limnetiske sone(limnos=innsjø) omfatter resten av den eufotiske sone, altså de frie vannmasser under littoralsonen. Dypvannssonen under littoral- og limnetisk sone kalles profundalsonen(profundus=mot dypet). Den omfatter både bunnen og de frie vannmasser, og blir stort sett sammenfallende med den afotiske sone.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Innsjøen som økosystem

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Synes det var bra skreva, men hele rapporten til en slik feltarbeid var litt lite!
 • 06.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til svært god hjelp med min ferskvannsraport
 • 23.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  den var god, og jeg fikk bruk for den
 • 26.05.2014
  Denne var til stor hjelp!