Innleveringsoppgave Individ og Samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 6
  • 2237
  • PDF

Innleveringsoppgave Individ og Samfunn

Oppgaven inneholder svar på småoppgaver og drøfting av samlivsbrudd.

Standpunkt

Oppgave 1

a, b, c.

Oppgave 2

"En rolle er summen av alle normene som er knyttet til en bestemt oppgave eller stilling..."

Oppgave 3
"Reklamasjonsrett er en rett vi som forbrukere har til å kunne reklamere, altså klage, på en feil med en vare eller tjeneste som vi har kjøpt innen en frist som loven har satt..."

Oppgave 4
"Å sende normer vil si å påvirke..."

Oppgave 5
"Et samliv er når to personer har bestemt seg for at de vil leve sammen samtidig som de knyttes sammen gjennom følelser for hverandre og gjennom seksuelt samvær..."

Innleveringsoppgave Individ og Samfunn

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.