Innlevering om vann | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 5
 • 2
 • 954
 • PDF

Innlevering om vann | Sammendrag

Her finner du et sammendrag om vann fra et kjemisk perspektiv. Sammendraget beskriver vannets kjemiske egenskaper, samt rensemetoder for drikkevann. Du kan også lese om diverse krav til kvaliteten av drikkevann. Sammendraget beskriver de forskjellige fasene til vann, og ved hvilke temperaturer de skifter.

Innhold

Vannets egenskaper
Rensemetode(r) for rensing drikkevann
Krav til drikkevannskvalitet

Utdrag

Vann er nettopp det stoffet vi finner mest av på jorda. Stoffet er det eneste i naturen man finner i de tre aggregattilstandene: fast stoff (is), væske (vann) og gass (vanndamp). Hydrogenbindingene mellom de polare vannmolekylene gjør vann til et livsviktig stoff med spesielle egenskaper. Vann har uvanlig høyt kokepunkt (100o) og smeltepunkt (0o) til å være et stoff med såpass små molekyler. Andre egenskaper ved vann er at stoffet har høy varmekapasitet, høy fordampningsvarme, sterk overflatehinne, samtidig som det er et godt løsemiddel. Vann har størst tetthet ved +4 oC, men tettheten til is er lavere enn for vann.
Det finnes to typer svake bindinger, hydrogenbinger og dipolbindinger. Det skal mye mindre energi til for å bryte en binding mellom molekylene enn en binding mellom atomene i selve molekylet. Disse svake bindingene bestemmer egenskaper som smelte- og kokepunkt, eller hvor lett stoffet løser seg i vann. Dipolbinding finnes mellom polare molekyler, mens hydrogenbinding er den sterkeste av de svake bindingene og er en spesiell type dipolbinding.
Når vann fryser til is vil det utvides med omtrent 10 %. Økningen i volum er en følge av at vannmolekylene i is danner et nettverk med en åpen struktur. Det fører til et større tomrom mellom vannmolekylene i is enn i flytende vann, der molekylene beveger seg rundt hverandre. Det at is har mindre tetthet enn vann, gjør at isen flyter. Isen som flyter blir til et slags isolerende lag på overflaten som hindrer bunnfrost. Det er av den grunn at alger, fisk og andre organismer overlever. Selv i dype innsjøer vil ikke temperaturen falle lavere enn +4 oC. Det skyldes at vannmolekylene ligger... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering om vann | Sammendrag

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig grei innlevering!!!!!!!!!
 • 24.09.2014
  jxijxjxjixij xjjxjxjx jxjxjxj
 • 08.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet og forklart
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Syns dette var bra !