Innlevering | Demografi og flyttestrømmer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 10
 • 4160
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Innlevering | Demografi og flyttestrømmer

Oppgaven inneholder fyldige besvarelser av 6 oppgaver i geografi på Vg1. Oppgavene omhandler blant annet global økonomi og internasjonal arbeidsdeling, demografisk utvikling i Norge, befolkningsutvikling, flyttestrømmer i verden og Islands demografi.

Lærers kommentar

Meget bra!

Elevens kommentar

Det meste er perfekt, men om mulig kan man føye til hvilken fase Island er i (demografisk sett).

Innhold

Oppgave 1 - Hvilke lokaliseringsfaktorer kan være viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling?
Oppgave 2 - Forklar den demografiske utviklingen i Norge.
Oppgave 3 - Gi noen eksempler på teorier om befolkningsutvikling.
Oppgave 4 - Forklar hvilke årsaker som gir flyttestrømmer i land og konsekvenser av disse flyttestrømmene.
a) Forklar hvilke årsaker som gir flyttestrømmer mellom land og
b) konsekvenser av disse flyttestrømmene
Oppgave 5- Hvorfor er det globale forskjeller i fordeling og levekår(hva kan være
a) mulige årsaker til forskjellene)?
b) Hvordan vi kan utjevne forskjeller mellom land?
Oppgave 6 - Velg et land (ikke Norge) og finn ut hvordan demografien er for landet
Kilder

Utdrag

Oppgave 1
Hvilke lokaliseringsfaktorer kan være viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling?

Jeg forstår denne oppgaven slik at jeg skal peke på lokaliseringsfaktorer som kan være viktige, og vil derfor nevne flere i denne oppgaven. Deretter vil jeg utdype fire av de jeg tenker har stor betydning.
Lokaliseringsfaktorer er de forhold som en må vurdere når en skal lokalisere en bedrift. Jeg legger til grunn at virksomheten skal legges der det er mest lønnsomt og at det er frie markedskrefter – det vil si at for eksempel tilbud og etterspørsel avgjør prisen.
Økonomisk virksomhet er i realiteten et begrep for produksjonsvirksomhet, det vil si utnyttelse av ressurser, arbeidsinnsats og kunnskap for å skape verdier som dekker behov. Internasjonal arbeidsdeling er nært knyttet til internasjonal handel og kan defineres som den spesialisering av produksjonen som foregår i to eller flere land i forbindelse med handel mellom landene.
Forskjellige lokaliseringsfaktorer
- Råvarer
- Marked
- Energi
- Arbeidskraft
- Transport
- Teknologi
- Økonomiske frisoner
- Industriell treghet
- Kapital
- Politiske forhold
- Klima
- Tradisjon
- Kultur... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering | Demografi og flyttestrømmer

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 10.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget god og oversiktlig oppgave som dekker læreplanmålene fra delen "demografi og utvikling" i læreplanen til geografi for videregående. Jeg tror disse notatene er gode nok til å oppnå høy måloppnåelse på en privatisteksamen i geografi.
 • 18.04.2017
  Denne svarer på flere av kompetansemålene i Geografi, var veldig nyttig for meg før privatist eksamen!
 • 26.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet ! en veldig god hjelp til privatisteksamen !
 • 05.12.2014
  Supert å ha som tillegg til andre notater til eksamen!:)

Brukere som har lastet ned Innlevering | Demografi og flyttestrømmer, har også lastet ned