Pensumspørsmål i Kjemi 1 | Oppgavesett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 5
  • 1238
  • PDF

Pensumspørsmål i Kjemi 1 | Oppgavesett

Her finner du et oppgavesett som inneholder forskjellige oppgaver fra hele pensum i Kjemi 1. Du finner svar under hvert spørsmål, og relevante beregninger og reaksjonsligninger kan også finnes. Dette oppgavesettet kan brukes som øvelse til prøve eller tentamen/eksamen. Til deg som vil ha en utfordring så kan du dekke over svarene, og se hvor godt du klarer deg til dette oppgavesettet.

Utdrag

1) Klorgassmolekylet (Cl2) har formelmassen 71 u, mens kryptonatomet (Kr) har formelmassen 84 u. Likevel har klorgass mye høyere kokepunkt enn krypton. Forklar hvorfor.

Grunnstoffene i gruppe 17 og 18 viser at jo flere elektroner et molekyl inneholder, desto høyere er kokepunktet. Kokepunktene øker av den grunn av bindingene blir sterkere mellom molekylene.

Klor (Cl) befinner seg i gruppe 17 og har syv ytterelektroner, mens krypton (Kr) befinner seg i gruppe 18 og har åtte ytterelektroner.

...

Når konsentrasjonen når titreringspunktet, har vi fått en svak base med pH rundt 8 – 10. Det ville derfor vært lurt å bruke en indikator som slår om i dette området. For eksempel fenolftalein, som skifter farge i områder pH 8 – 10.

...

a) Hanne slipper en liten bit kalsiummetall i et stort begerglass med vann tilsatt indikatoren BTB. Når kalsiummetallet reagerer, endrer fargen på vannet i glasset seg fra grønn til blå. Forklar denne fargeforandringen.

Saltet som dannes når Hanne slipper en liten bit kalsiummetakk i begerglasset med vann er Ca(OH)2. Saltet innholder OH-ioner, og det vil defor være et overskudd av OH-ioner når saltet er løst i vann. Løsningen er basisk, noe som fører til at indikatoren blir blå.

b) Kosttilskudd med kalsium inneholder gjerne kalsiumkarbonat.
Skriv den kjemiske formelen for dette saltet.

Kjemisk formel for kalsiumkarbonat er CaCO3.

c) Vi har et drikkeglass med 0,2L rent vann. Beregn massen kalsiumkarbonat som maksimalt kan løse seg i... Kjøp tilgang for å lese mer

Pensumspørsmål i Kjemi 1 | Oppgavesett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.