Rettslære: Innlevering i arbeidsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 6
 • 2
 • 379
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Rettslære: Innlevering i arbeidsrett

Innlevering i Rettslære 1 om arbeidsrett. Oppgaven inneholder to rettslige spørsmål om arbeid som drøftes i forhold til arbeidsmiljøloven.

Innhold

Innlevering i arbeidsrett
Parter:
Rettslig spørsmål:
Rettskilder:
Drøfting:
Rettslig spørsmål 1:
Konklusjon:
Rettslig spørsmål 2:
Konklusjon:

Utdrag

Rettslig spørsmål: 1) Om Geir Mo kan sies opp fra stillingen som sjåfør hos Spedisjon AS.

2) Om Geir Mo kan avskjediges fra stillingen som sjåfør hos Spedisjon AS.

Rettskilder: Aml. § 15-7, (1) og § 15-14 (1)

Drøfting: Rettslig spørsmål 1:
Vi står her overfor et arbeidstaker/arbeidsgiverforhold. Etter den alminnelige regel i arbeidsmiljøloven § 15-7 er adgangen til oppsigelse i et arbeidsforhold begrenset; en arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. I dette tilfellet er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakerens forhold. Arbeidstakerens hovedforpliktelse er å stille sin arbeidskraft tilgjengelig for arbeidsgiveren. Siden Geir Mo har blitt fratatt førerkortet, vil han ikke på noe vis være i stand til å utføre jobben sin som sjåfør... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære: Innlevering i arbeidsrett

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 03.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Grei nok den, men anbefaler den ikke til bruk viss man skal øve til prøve.
 • 14.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  yee, veldig bra! flink. bra skrevet, heiaa
 • 28.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  vedlig bra hjalp mye
 • 23.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjelp meg meget til 1 5!