Innlevering | Rettslære 1 | Oppgave 4.4 og 4.5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 525
  • PDF

Innlevering | Rettslære 1 | Oppgave 4.4 og 4.5

Dette er en innlevering av oppgave 4,4 og 4,5 om arbeidsmarkedsrett fra boka Juss 1 i faget Rettslære for videregående påbygg. Oppgavene omhandler oppsigelse av et arbeid og ansettelse.

Utdrag

Oppgave 4.4
I følge aml § 15-4 er alle formkravene i oppsigelsen oppfylt, men i følge aml § 15-7 er oppsigelsen ikke gyldig begrunnet. Det er ikke en gyldig grunn av Ludwig skal sies opp, han har ikke misligholdt arbeidsavtalen på noen måte. Det var et uhell som skjedde under ...

---

Oppgave 4.5
Det er ikke tillatt å spørre om nye arbeidstakere er gravide eller planlegger å bli gravid i nær fremtid, og det er klart at Hanne ikke ville komme frem med dette på arbeidsintervjuet. Det kan ha vært vanskelig for henne å si det til Geir Svendsen, kanskje hun fryktet at hun ville miste jobben, eller ikke få jobben i det hele tatt.

Den kvelden da Geir krevde at Hanne skulle jobbe overtid var de to andre ansatte syke og kunne ikke stilt til arbeid. AML § 10-6 første ledd sier at overtid ikke skal gjennomføres uten at det er særlig behov for dette i en tidsavgrenset periode. Dette er greit, fordi det kun gjelder denne kvelden. I hovedsak skulle Hanne ha stilt til denne overtiden, men aml § 11-2 første ledd sier at mindreårige (under 18 år) skal ha tilrettelagt arbeidstid, slik at arbeidet... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering | Rettslære 1 | Oppgave 4.4 og 4.5

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 13.10.2013
    fint løsningsforslag for hjelp! litt kort