Inflasjon | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomi og ledelse
 • Ingen karakter gitt
 • 16
 • 1052
 • PowerPoint

Sammendrag: Inflasjon | Presentasjon

Notater til Kap 8 om inflasjon i samfunnsøkonomi fra læreboken Pareto. Notatene er skrevet i stikkordsform i en powerpoint presentasjon.

Oppgaven kommer blant annet inn på KPI, årsaker til inflasjon, arbeidsledighet og kostnader ved inflasjon.

Utdrag

Reallønnen blir vanligvis ikke påvirket av inflasjon. Alle priser stiger, også lønningene.

Inflasjon kan føre til at inntektsfordelingen endres. Lønnen stiger ikke alltid for alle grupper
Hvis inflasjonen er høy og realrenten er lav vil den reelle verdien av lånet bli mindre selv uten å betale avdrag og renter…nedbetale lån raskere….
De som har spart kommer dårligere ut..prisvekst spiser renteinntektene

Inflasjon kan føre til at penger fungerer dårligere i sine funksjoner som betalingsmiddel, målemiddel for priser og verdioppbevaringsmidler.

Inflasjon kan føre til at konkurranseevnen svekkes…våre produkter dyrere….

---

Bruk av konsumprisindeksen
1960..trodde Philps-kurven lå fast
Ekspansiv politikk…..gir lav ledighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Inflasjon | Presentasjon

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  rtghiouøgbyofti7guiølhæ3fek
 • 15.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk - hjalp veldig