Individ og samfunn Stikkord

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 841
 • Word2007

Sammendrag: Individ og samfunn Stikkord

Notater til samfunnsfagprøve til kapittel 1, 2 og 3 i Ny Agenda.

Utdrag

Norm - regler for hvordan vi skal oppføre oss i forskjellige sammenhenger. De er retningslinjer for hva som betraktes som riktig eller galt. Uformelle normer tar gjerne utgangspunkt i forventet oppførsel. De er ikke skrevet ned. De formelle normene er skrevet ned og de kaller vi for regler. De mest formelle reglene kalles lover. Når en norm blir en naturlig del av oss, sier vi at de er blitt internalisert.

Holdning - en persons grunnleggende mening om saker og hendelser.

Sosialisering - overføring av grunnleggende normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter fra en generasjon til den neste.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Individ og samfunn Stikkord

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  dhdshdshdshdshdshdshdhsdhhds
 • 07.03.2014
  Veldig bra skreva! :)