Individ, kultur og samfunn | Sammendrag kapittel 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2651
 • Word2007

Individ, kultur og samfunn | Sammendrag kapittel 1

Notater til prøve fra hele kap. 1 om individ og samfunn i sosiologi og sosialantropologi.

Sammendraget tilhører læreboken Individ, kultur og samfunn.

Innhold

Hva er et samfunn?
Sosialiseringsprosessen
Forventninger og normer:
Harmonimodell og konfliktmodell
Hva er sosialisering?
Ulike former for sosialisering
Personlig og upersonlig sosialisering
Formell og uformell sosialisering
Endrede sosialiseringsbetingelser
Sosialiseringsaktører
Familien
Endringer i familien
Dagens familier
Hvorfor skjer endringer i familien?
Barnehage og skole
Sosial atferd
Sosialt system

Utdrag

Sosialiseringsprosessen
Forventninger og normer:
- ulike forventninger til ulike settinger. En type forventning hjemme med foreldre, en annen når du er med kompiser.
- Forventninger til vår egen og andres oppførsel.
- Disse forventningene er oppfatninger om hvordan vi bør oppføre oss, og om hvordan samhandling bør foregå.
- Forventningene er med på å styre hvordan vi opptrer i ulike sosiale situasjoner, og er derfor handlingsmotiverende.
- Nær sammenheng mellom forventninger og normer
- Når en forventning er varig og stabil får vi en norm. En norm er forventninger som regelmessig opptrer i ulike sosiale situasjoner.
- Normene styrer mye av måten mennesker oppfører seg på, og det er viktig å kjenne til dem for å forstå folks atferd. Hvilke normer som gjelder henger sammen med hvilke Verdier som gjelder.
- Normene kan være formelle eller uformelle.
- Formelle normer er skrevet ned
- Uformelle normer er ikke skrevet ned, men kan ofte baseres på skikk og tradisjoner. (ikke rape ved bordet)
- Normene kan endres over tid! (samboerskap for eksempel ulovelig frem til 1972)
- Gjennom sosialiseringsprosessen blir mange normer internalisert. – normene blir gjort til våre egne, de blir en del av oss og vår personlighet. Det føles riktig og følge normene og vi får god samvittighet. Eks: språket vårt og f.eks ”du skal ikke drepe”... Kjøp tilgang for å lese mer

Individ, kultur og samfunn | Sammendrag kapittel 1

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 14.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra oppgave og dekker mye innenfor det utgiveren hevder. Anbefales om du har oppgave innenfor dette :)
 • 08.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Som æ ville sagt her i nord, det var fette bra!
 • 04.11.2014
  Bra skrevet dekker mye av de viktiga
 • 07.03.2014
  Oi, den her var bra! :-)