Indisk kultur

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Indisk kultur

Oppgaven er en halvårsrapport om Indisk Kultur i Sosiologi og Sosialantropologi. Den tar først for seg forskjellige sider ved indisk kultur, deretter sammenligner den de samme sidene i norsk og indisk kultur.

Halvårsrapport om kultur i Sosiologi og Sosialantropologi.

Lærers kommentar

- Særdeles flott arbeid.
- Du har svart på alt oppgaven spør etter, og gått dypt inn i den indiske kulturen.
- Ved kildeangivelse underveis i teksten kunne oppgaven vært ytterligere forbedret.

Innhold

Geografi.
Produksjon og næringsliv.
Styreform og politikk.
Kunst og musikk.
Religion og høytider.
Sammenligning av Noreg og India.

Utdrag

Indisk geografi.
Når vi tenker på India tenker vi kanskje automatisk overfylte tog og gater, Taj Mahal, Bollywood, Ganges og Himalaya. India er mer enn det. Dette landet langt til øst herfra et verdens syvende største land, og med sine over 1,21 milliarder innbygger er det verdens nest mest folkerike land, etter Kina. Det er dermed en selvfølge at det oser av kultur i dette landet, som også regnes som verdens største demokrati. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bor i en indisk bondefamilie på landsbygda.

India er lokalisert sør i Asia, og er ca. 3 287 590 kvadratkilometer stort, og omtrent 9,5 prosent av dette er vann. Det grenser mot Pakistan i vest og nord-vest. Landet grenser også mot Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh og Nepal i øst og sørøst. India har en lang kystlinje som stort sett følger hele landet på sørsiden, og er ca. 7 517. Kyststripen grenser i vest mot Arabiahavet, mot Det Indiske Hav i sør, og mot Bengalbukta i øst.

Landet kan deles inn i fire store geografiske regioner: Himalaya-fjellområdet, som er verdens største fjellkjede. De nordlige elveslettene, Deccan-platået, og kyst-lavlandene. Dets største... Kjøp tilgang for å lese mer

Indisk kultur

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 15.11.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    bra innsikt i den indiske kulturen
  • 25.01.2014
    Fantastisk bra oppgave !!!!!!