Imperialismen - sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 5
 • 2305
 • PDF

Imperialismen - sammendrag

Sammendrag og notater om Imperialismen, som tar for seg imperialismen i forhold til alle verdensdeler og ser på konfliktene rundt koloniene og delingen.

Innhold

Innhold:
HVORFOR IMPERIALISME?
ØKONOMISKE DRIVKREFTER
MAKTKAMP
NASJONALISME OG SOSIALDARWINISME
IMPERIALISMEN I AFRIKA
DELINGEN AV AFRIKA
KOLONIPOLITIKK OG STYRINGSFORMER
KOLONIMAKTER I KONFLIKT
AUSTRALIA OG OSEANIA
USA OG LATIN-AMERIKA
EROBRINGEN AV VESTEN
USAs IMPERIALISME
INDRE FORHOLD I LATIN-AMERIKA
ASIA
KINA
JAPAN
IMPERIALISMENS VIRKNINGER

Utdrag

HVORFOR IMPERIALISME?

- Imperialismen vil si at en stat forsøker å skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utover sine egne grenser.

- Etter 1850 var det preget av sosialdarwinisme og nasjonalisme. Vekten på egen nasjons storhet og sosialdarwinistiske tanker om de hvites overlegenhet skapte sterke ideologiske forutsetninger for imperialismen.

- De grunnleggende forutsetningene for at industristatene raskt kunne ta kontroll over andre verdensdeler var industrialiseringen i Europa og den teknologiske utviklingen(moderne transportmidler som jernbane, dampskip, kanonbåter og moderne våpen)... Kjøp tilgang for å lese mer

Imperialismen - sammendrag

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 25.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Sikker over 60 % kopi fra nettet, halve stilen ligger på wikipedia og vg nett :(
 • 03.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk for en flott oppgave, var til stor hjelp
 • 22.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Supert, stå på! asdfljkndfa
 • 11.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra akkurat det jeg trengte! :D