Ikke verbal kommunikasjon

Se flere anmeldelser 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 (9 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Kommunikasjon og kultur 1

Karakter

5

Antall sider

8

Antall ord

2326

Filformat

PDF

Kommunikasjonsanalyse: Ikke verbal kommunikasjon

Hva er ikke verbalt kommunikasjon? kroppsspråk ect.

Studienetts kommentar:
Mangler kilder.

Innhold
Hva er ikke verbal-kommunikasjon?
Kroppsspråk
Ansiktet
Øynene og blikket
Håndbevegelser- gester
Kroppsbevegelser
Kroppsstillinger- positurer
Kroppskontakt og hilseskikker
Bruk av avstand og rom
Andre ikke-verbale signaler
Kulturfiltermodellen

Utdrag
Ikke verbal-kommunikasjon er et språk man anvender kroppsspråk som hjelpemidler. Det er en kommunikasjon uten ord og språk. Ulike ting som kan være ikke-verbal kommunikasjon kan være musikk, matte, lukt, dans og eventuelt temperatur. Alt gir et budskap uten å kommunisere. Det kan enten svekke eller forsterke noe vi sier. Det finnes mange tegn som blir brukt i den ikke-verbale kommunikasjonen. Tegn kan være uttrykker noe vi sier, men gir en virkning uten bruk av ord. Man kan også kommunisere med ansiktet, altså ansiktsuttrykk. Klær og det vi har på oss er en type kommunikasjon. Et eksempel på det kan være i visse idretter har man noe bestemt på, som i bryting. Når du ser et bilde og har på deg en drakt som alle vet at du er med i bryting, så er det lett opp fattelig uten at noen snakker til deg. Det er viktig å vite at kroppsspråk ikke er internasjonalt, og det e rikke en selvfølge at kroppsspråk betyr det samme i alle land. Den eneste måten å få mer kunnskap om ulike tegn og ikke-verbal kommunikasjon i andre land er å spørre, observere og lære av folk som eventuelt har en annen kulturell bakgrunn... [Les mer nå]