Motivasjon og prestasjon gjennom mental trening | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1-2
 • Godkjent
 • 4
 • 1344
 • PDF

Motivasjon og prestasjon gjennom mental trening | Sammendrag

I sammendraget besvares ulike spørsmål om idrettspsykologi med hovedvekt på motivasjon og prestasjon. Oppgaven tar også kort for seg hva idrettspsykologi er.

Innhold

Forklar hva idrettspsykologi er
Gjør rede for psykologiske arbeidskrav?
Gjør rede for sammenhengen mellom motivasjon og prestasjon?
Hva kjennetegner indre og ytre motiverende faktorer?
Hva menes med indre og ytre kontrollmønster?
Hvilke behov skaper motivasjon for deltakelse i idrett?
Forklar hva det vil si å være prestasjonsorientert og mestringsorientert?
Gjør rede for hvordan aktivering og spenning påvirker prestasjonen hos ulike utøvere?
Forklar hvilke krav ulike idretter stiller til aktiveringsnivå (spenningsnivå) for å prestere optimalt?

Utdrag

Idrettspsykologi blir definert som læren om atferd og opplevelser i sammenheng med idrett. I mediene er idrettspsykologi ofte framstilt som psykologiske treningsmetoder som toppidrettsutøvere bruker i forbindelse med viktige konkurranser. Hovedmålet for idrettspsykologi er å hjelpe mennesker til økt idrettsglede, hjelpe mennesker til bedre og mer stabile prestasjoner når de deltar i idrettsaktiviteter og å organisere trening og konkurranse slik at utøveren kan komme nærmere sitt potensial gjennom personlig utvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Motivasjon og prestasjon gjennom mental trening | Sammendrag

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 08.05.2016
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Bra! Hjalp meg med øving til avsluttende prøve i faget! Litt språklige feil her og der (ubetydelig i praksis), et sted stod samme setning to ganger (side 2, spm. 5, linje 3-6). Alt i alt en meget bra oppgave!
 • 20.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  kejmpe bra! dette ga meg stor hjelp på prøva
 • 01.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra. hjalp meg på tentamen
 • 06.05.2014
  Super hjelp til eksamen :)