Oppgaver om kjønnsroller i idrettshistorien | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Idrett og samfunn
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 764
 • PDF

Oppgaver om kjønnsroller i idrettshistorien | Sammendrag

Oppgaver om kjønnsroller i idretthistorien. Besvarelsen fokuserer hovedsakelig på hvordan kjønnene opptrer i idretten og hvordan situasjonen har utviklet seg fra oldtiden og frem til i dag.

Innhold

- Gi et historisk tilbakeblikk på mannens deltakelse i idrett
- Gi et historisk tilbakeblikk på kvinnens deltakelse i idrett.
- Når vedtok idrettsstyret en paragraf om kjønnskvotering, hva sier den (i dine ord) og hvorfor kom den?
- Hvilke forklaringer har vi på at kvinner er mindre delaktige i idrettslivet enn menn?
- Hvilken motstand har kvinner møtt i idrettsverden i forskjellige idretter.
- Redegjør for hva en kjønnsrolle er, finn min. to eksempler på en typisk tradisjonell kjønnsrolle som du har blitt ”tildelt”.
- Forklar hva du oppfatter som den tradisjonelle mannsrollen og den tradisjonelle kvinnerollen i idretten?
- Synes du at kjønnsroller kan skape problemer i et idrettsmiljø?

Utdrag

- Idrettens historie for mannsrollen har vært at fra og med idrett ble en aktivitet, fra begynnelsen av i form av antikke olympiske leker, gladiatorkamper, ridderkamper i middelalderen, bryting og fekting i renessansen, og etter hvert, så stod da mennene for utvikling av idretten. Idretten har og består i hovedsak av menn, det er dem så har utviklet idretten i teori og praksis, og kvinnene har vært lite inkludert. I lekene mellom 1908 og 1964 var det bare 10 % kvinner som deltok. I dag består NIF av 40 % kvinner og 60 % menn. Den moderne idretten vokste frem på 1800-tallet. Suffragettenes arbeid... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver om kjønnsroller i idrettshistorien | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra og utfyllende