Fakta om livsstil, helse og prestasjonsutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 6
 • 14
 • 5702
 • PDF

Fakta om livsstil, helse og prestasjonsutvikling

Innføring om helse og livsstil, med hovedfokus på helsemodeller, prestasjonsutvikling, helsefremmende trening, helseproblemer og doping.

Innhold

- Ulike definisjoner av helse og minst to forskjellige helsemodeller.
- Ulike helseproblemer (f.eks. spiseforstyrrelser, infeksjoner, overvekt, psykiske lidelser m.m.) innvirkning på trening og prestasjonsutvikling
- Doping og stimulerende midler innvirkning på helse og prestasjonsutvikling.
- Ulike typer helsefremmende trening (f.eks. styrke og utholdenhet)
Gjør rede og drøft hvordan livsstil kan virke inn på helse og prestasjonsutvikling.

Utdrag

Det finnes utrolig mange definisjoner på helse, derfor er det vanskelig bare å ha en felles definisjon fordi helsebegrepet blir brukt på forskjellige måter. Helse er et vidt begrep som kan ha uttallige ulike definisjoner. Innholdet i begrepet helse vil forandre seg over tid, fordi det vil være kulturelle og individuelle variasjoner når det gjelder hva som oppfattes som god helse. I perioden 1997-2000 ble en undersøkelse gjort for å kartlegge folks oppfatning av helsebegrepet. De vanligste oppfatningene av helse var trivsel, funksjon, humør, mestring og energi. En medisinsk helse definisjon lyder som følger: ”Helse er fravær av lidelser og sykdom”. Her var det flere som mente at definisjonen var for snever og at det for mye fokus på det fysiske. En god helse innebærer ikke bare en fysisk, men også en psykisk god helse. Som en reaksjon lagde verdens helseorganisasjon (WHO) en mer krevende og omfattende definisjon: ” helse er fullkomment kroppslig, mentalt og sosialt velvære”. Denne definisjonen... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om livsstil, helse og prestasjonsutvikling

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 25.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra! Bra til øving før en heldags i treningslære!:)
 • 03.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk, fikk det enklere til på eksamen ved hjelp av dette
 • 02.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  jeg har en bra livvstil
 • 16.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kanoooooooooooooooooooooon