IT rapport om hjemmeside og database

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (4 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Informasjonsteknologi

Karakter

5

Antall sider

20

Antall ord

4640

Filformat

PDF

Prosjektoppgave: IT rapport om hjemmeside og database

Oppgaven tar utgangspunkt i Brønshøj Dyreklinik, og består av å utarbeide og analysere en hjemmeside og database.
Innholdsfortegnelse:

Innledning 3
1. Presentasjon av problemstilling 3
2. Analyse 4
2.1 Beskrivelse av virksomheten 4
2.2 Analyse av IT-behov (problemanalyse) 4
2.3 Analyse av forretnings- og IT-strategi 4
2.3.1 Informasjonsarkitektur 5
2.3.2 Teknologiarkitektur 5
2.4 Målgruppeanalyse 6
2.4.1 Brukerorienterte mål 6
2.4.2 Virksomhetsmessige mål 6
2.5 Mål for brukervennlighet 7
2.6 Kravsliste 8
3. Design av webside 9
3.1 Informasjonsdesign 9
3.2 Interaksjonsdesign 10
3.3 Presentasjonsdesign 10
3.3.1 Gestaltlover 11
4. Design av database 13
4.1 E/R diagram 14
4.1.1 En-til-mange relasjon (1-N) 14
4.1.2 Mange-til-mange relasjon (M-N) 15
4.2 Normalisering 15
4.2.1 Første normalform 15
4.2.2 Anden normalform 16
4.2.3 Tredje normalform 16
4.3 Relasjonsskema 16
5. Test 17
5.1. Tenke-høit metoden 17
5.2 Systemtest 17
5.3 Test av hjemmeside 18
5.4 Test av database 18
5.5 Avsluttende brukervennlighetstest 18
Konklusjon 19
Litteraturliste 20

Bemerk at oppgaven er skrevet på dansk.

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.