I hvilken mening er mennesket en synder?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 1. år
  • Annet
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 2421
  • PDF

I hvilken mening er mennesket en synder?

I hvilken mening er mennesket en synder? Hva konsekvenser får det at mennesket er en synder?

Oppgave i teologi.

Innhold

Innledning 3
Hva er synd? 3
Hvordan ble mennesket en synder? 3
Hva betyr det at mennesket er en synder? 3
Hvilke konsekvenser får det at mennesket er en synder? 5
Er en kristen en synder? 7
Konklusjon 7
Litteraturliste 8
Andre bøker brukt indirekte i arbeidet med oppgaven 8

Utdrag

Innledning
Det sier seg selv at eg så stort spørsmål som ”i hvilken mening er mennesket en synder”, ikke kan besvares tilstrekkelig utfyllende i en oppgave på 2000 ord. Det er mye som kunne ha blitt tatt med, men undertegnende tolker oppgaven som ”hva betyr det at mennesket er en synder” og ”hvilken konsekvenser får det at mennesket er en synder”, og vil avgrense oppgaven til å besvare det mest sentrale ved disse spørsmålene. Alle bibelsitat er fra Norsk Bibel 88.

Hva er synd?
Det gir lite mening å svare på spørsmålet ”I hvilken mening er mennesket en synder?”, om vi ikke vet hva synd er. La oss derfor først se hva Bibelen sier synd er. Synd er lovbrudd (1. Joh 3:4), altså brudd mot Guds lov, som vi finner i Bibelen. For oss som kristne i dag betyr det ikke moseloven, ettersom den var gitt til Israel (2. Mos 20:1ff), men de formaninger som er gitt til den kristne menighet, som vi finner i NT. Dette inkluderer de ti bud, men unntak av sabbatsbudet.

Synd er også å ikke gjøre det du vet du burde ha gjort (Jak 4:17), i tillegg til alt som ikke er... Kjøp tilgang for å lese mer

I hvilken mening er mennesket en synder?

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.12.2013
    God tekst, med utmerket struktur og innhold! Takk for inspirasjon :)