Hygiene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
 • Helsefremmende arbeid
 • 6
 • 2
 • 380
 • PDF

Hygiene

1 Tema hygiene

Hvordan forurenses hendene under arbeid?
Hvilken betyding har håndhygiene i pasientbehandling?
Når skal håndvask foretaes?
Hvordan utføres håndvask?
I hvilke situasjonener er det viktig å bruke beskyttelseshansker?
Hvorfor er skyllerommet delt i en ren og en uren side?
Hvorfor er det så viktig alltid å starte med rent arbeid og gå mot urent?
Når bruker en beskyttelsesutstyr (Hansker og forkle) på skyllerommet /på pasientrommet?
Hvordan henger du ifra deg stellefrakken på pasientrommet?
Hva er en dekontaminator?
Hvilke reingjøringsmetoder har vi?
Hva er risikoavfall og hvordan behandles det?

Hygiene

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.10.2014
  Fler spørsmål kort og upresist besvart, eksempel; hva er en dekotaminator? En "oppvaskmaskin".
 • 15.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  svært kort skrevet, ingen kilder/ kilderef/ litteraturliste
 • 28.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kort og lite utfyllende. Bortkastet å laste ned
 • 09.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke noe grunn til laste denne ned. Det står utrolig lite.