Hygiene - helsefagarbeider

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1100
 • PDF

Hygiene - helsefagarbeider

Hygiene: alt grunnleggende du trenger å vite!

Lærers kommentar:
meget god måloppnåelse


Smittekjeden
Smittemåter
Sykdomsfremkallende mikroorganismer:
Håndhygiene
Personlig hygiene:
Påkledning for helsepersonell:
Beskyttelsesutstyr

Utdrag

Er grunnleggende og et veldig omfattende begrep som det er viktig at helsefagarbeidere har gode kunnskaper om for å utføre yrket på en forsvarlig og riktig måte. Hensikten med en god hygiene er først og fremst for å forebygge smitte og sykdom, men også for å ivareta beboerens grunnleggende behov, som for eksempel velvære. Opprettholdes det en god hygiene vil vi være med på å bryte smittekjedene og dermed reduseres farene og risikoene betraktelig.

1. Smittekjeden:
1) Smittestoff
Mikroorganismer
2) Smittekilde
F.eks et menneske som bærer smittestoff
3) Smittevei
Måten vi overfører smitte
4) Smittemottaker
Den som blir smittet

2. Smittemåter:
1) Kontaktsmitte: direkte kontakt med smittekilden og smittemottaker eller indirekte kontakt via et forurenset mellomledd. Forebygge: god håndhygiene og personlig hygiene, skille rent fra utent, rengjøring av utstyr, beskyttelsesutstyr.
2) Luftsmitte (dråpe og støvsmitte): vanligst er dråpesmitte fra personer med luftveisinfeksjoner. Når en person hoster og nyser, spres det små dråper som svever rundt i rommet. Disse kan komme i kontakt med nese, munn og øyne hos personer i nærheten. Forebygge: hygiene, beskyttelsesutstyrnår man for eksempel hoster og nyser... Kjøp tilgang for å lese mer

Hygiene - helsefagarbeider

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 02.12.2013
  godt skrevet! gode gjennomtenkte ord
 • 04.02.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Hva er hygiene? Les denne.
 • 16.11.2014
  Bra skrevet-------:)