Det vestromerske rikets fall

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • 5
 • 5
 • 927
 • PDF

Det vestromerske rikets fall

Notater om hvorfor det vestromerske riket gikk under i år 476.
Oppgaven tar for seg indre og ytre årsaker i punkter.

Innhold

Hvorfor gikk det vestromerske riket under i år 476?
Romerikets overgang fra republikk til keiserdømme?
Økonomi?
Germanske folkevandringen?

YTRE ÅRSAKER:
1)PRESS UTENFRA (folkevandringer)
2)MILITÆRT OG SOSIALT PRESS UTENFRA
3)ØSTROMERRIKET STERKERE ENN VESTROMERRIKET
4)SPLITTELSE MELLOM ØST- OG VESTROMERRIKET (395)
INDRE ÅRSAKER
1)PRESS UTENFRA FØRER TIL INDRE ENDRINGER
2)EPIDEMIER
3)BORGERKRIGER
4)DÅRLIG ØKONOMI
5)DESENTRALISERING AV DEN ØKONOMISKE MAKTEN
6)DET POLITISKE SYSTEMET I OPPLØSNING.
7)SLAVERIET BLE «SOVEPUTE»
8)KRISTENDOMMEN

Utdrag

Hvorfor gikk det vestromerske riket under i år 476?

Det finnes bokstavlig talt hundrevis av forklaringer på Romerrikets fall. Ytre faktorer som press ved grensene i nord og øst har utvilsomt spilt en stor rolle.

Noen av spekulasjonene om grunnene er:
- Romerrikets overgang fra republikk til keiserdømme.
- Slutten på Romerfreden, Pax Romana.
- Når alt land var erobret måtte romerne begynne å konsentrere seg om en landbruksbasert økonomi, som er stikk i strid med tradisjon og kunnskap... Kjøp tilgang for å lese mer

Det vestromerske rikets fall

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Herlig! En enestående oppgaven, tusen takk!
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  benjrabvdsfjvdsfkvdsfjvdnjfsl