Hvordan konflikter i det internasjonale samfunnet kan løses?

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (12 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Politikk og menneskerettigheter

Karakter

5

Antall sider

5

Antall ord

1370

Filformat

PDF

Hvordan konflikter i det internasjonale samfunnet kan løses?

Heldagsprøve i politikk med tema: Hvordan kan konflikter i det internasjonale samfunnet løses?

Utdrag
I verden i dag kan vi i hovedsak skille mellom 3 type konflikter:
- Verdikonflikter
- Interessekonflikter
- Konflikter som skyldes ulik politisk oppfatning
Verdikonflikter er konflikter der folkegrupper står mot hverandre og skyldes ulik religion, tro, verdier eller livssyn. Den kanskje mest grusomme verdikonflikten etter 2.verdenskrig var konflikten mellom tutsier og hutuer i Rwanda i 1993-94, der nesten 1 million mennesker ble drept på kort tid. Slike typer konflikter finner vi mange steder rundt om i verden, for eksempel i India mellom muslimer og hinduer. Den kalde krigen mellom stormaktene USA og Sovjet kan på mange måter også bli kalt en verdikonflikt. Kapitalisme mot kommunisme... [Les mer nå]